Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Korzystaj z map

Niniejsza biblioteka zawiera udostępnione przez organizacje sektorowe opisy zastosowań i parametry wejściowe na potrzeby oceny narażenia pracowników (SWED), oceny narażenia konsumentów (SCED) oraz oceny narażenia środowiskowego (SPERC) odnoszące się do typowych zastosowań.

Celem tych informacji jest wsparcie rejestrujących w procesie opracowywania ich ocen bezpieczeństwa chemicznego (CSA). W tym miejscu rejestrujący mogą zapoznać się z przyjętym na szczeblu sektorowym opisem zastosowań najistotniejszych typowych produktów, a także z powiązanymi warunkami stosowania. Informacje te wnoszą rzeczywisty wkład w proces opracowywania ocen bezpieczeństwa chemicznego.

Aby uzyskiwać aktualne informacje o nowych przedłożeniach zamieszczanych w bibliotece lub o aktualizacjach przedłożeń, które już znajdują się w bibliotece, należy zaprenumerować magazyn ECHA Weekly.

Biblioteka została podzielona na sektory i produkty. Po kliknięciu zamieszczonej poniżej nazwy sektora użytkownik uzyska dostęp do:

  • ogólnych informacji dotyczących zakresu mapy zastosowań;
  • łączy odsyłających bezpośrednio do plików powiązanych z mapą zastosowań (które można pobrać nieodpłatnie).

Podmioty z odpowiednich sektorów zachęcają rejestrujących do przekazywania informacji zwrotnych na temat ich map zastosowań. Podmioty z odpowiednich sektorów i ECHA są również otwarte na wszelkie pytania w tym zakresie.

 

Zastrzeżenie prawne

Stosowne informacje zostały zgromadzone przez organizacje sektora przemysłu. Fakt, że informacje te są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej ECHA, nie oznacza, że zostały one w jakikolwiek sposób zatwierdzone przez ECHA. Jeżeli po skorzystaniu z przedstawionych linków użytkownik uzyska dostęp do innej strony internetowej, podlega warunkom korzystania obowiązującym na stronie internetowej, na którą został przekierowany. ECHA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych na tych stronach.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z linków odsyłających do stron internetowych osób trzecich oraz z materiałów opracowywanych przez osoby trzecie, zob. zastrzeżenia prawne ECHA.

 

AISE
International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products

 

Sector acronym/name
AISE /  International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
Sector products coverage
Soaps, Detergents and Maintenance products
Sector substance types
Solvents, Surfactants, Waxes, Bases/Acids, Builders, Additives, Fragrances, Bleaching agents, Brighteners, Cleaning agents, Propellants, non-motive (blowing agents), …
Covered uses
Typical industrial, professional and consumer (end)uses of detergent products
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps aise_usemaps_v1-1_aug2017_en.xlsx aise_usemaps_v3-2_dec2017_en.chr3

The Use map Chesar file contains the full use map package i.e. the Use description, the SWEDs, the SPERCs and the SCEDs in Chesar format.

In case you have already carried out an assessment using A.I.S.E. old SPERCs chesar file, please also import the 2 Chesar cleaning files provided below (under ‘Other documents’).

SPERCs aise_sperc2abc_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_sperc2g-l_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_sperc4_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_sperc5_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_sperc8a1a-c_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_spercs_overview_table_oct_2012_en.xlsx

The sPERCs in chesar format are included in the 'Use map' chesar file (see above).

 

SPERCs included in this submission are the original 2012 SPERCs in a format compatible with the latest release of Chesar. 

 

The A.I.S.E. experts’ SPERCs team will work in 2018 to align the existing SPERCs with the latest factsheet format developed during the exercise on “best practice” to assess the reliability of SPERCs. 

SCEDs aise_sceds_factsheets_v1-1_oct2017_en.pdf

The SCEDs in chesar format are included the 'Use map' chesar file (see above). 

 

Further supporting information on SCEDs is available in the explanatory document below.

SWEDs
aise_swed_v1-1_aug2017_en.xlsx

The SWEDs in chesar format are included in the 'Use map' chesar file (see above).

 

 

Other documents
 SCEDs explanatory document aise_sceds_explanatory_document_v1-1_oct2017_en.pdf
Use maps history of changes aise_use_description_history_of_changes_nov2017_en.pdf

Chesar SpERC cleaning file

(import this file in Chesar Box6  under the ‘SpERC’ tab)

aise_spercs_cleaning_package_en.chr3

Chesar Conditions of use cleaning file

(import this file in Chesar Box6 under the ‘conditions of use templates’ tab)

aise_conditions_of_use_cleaning_package_en.chr3

 

 

General remarks
Review of existing SPERCs is foreseen in the coming months
Sector contact
Francesca Angiulli
francesca.angiulli (at) aise.eu

 

Concawe
Fuels

 

Sector acronym/name
Concawe /  Fuels
Sector products coverage
Fuels
Sector substance types
Fuels, hydrocarbons
Covered uses
Fuel uses
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps Use map for Fuel Use planned for 1Q-2018
SPERCs Current use of ESVOC SpERCs; may be revised in 2018.
SCEDs concawe_sceds_v2-1_and_supporting_explanation_2017_en.pdf
concawe_sceds_v2-1_en.chr3
The document containing the SCEDs in default format also includes supporting explanation for each SCED
SWEDs
Use of ESIG Generic Exposure Scenarios (GES)

 

 

General remarks
Concawe is working at the consolidation of the different elements of the use map package for the uses as fuels with the aim to develop on unique package covering the relevant life-cycle stages and the relevant inputs to the exposure assessment.
Sector contact
Marilena Trantallidi
marilena.trantallidi(at)concawe.org

 

Cosmetics Europe
Cosmetics and personal care products

 

Sector acronym/name
Cosmetics Europe /  Cosmetics and personal care products
Sector products coverage
Cosmetics and personal care products
Sector substance types
The sector uses a wide variety of substances, e.g. plant extracts, colorants, preservatives, surfactants, etc.
Covered uses
Formulation, professional use and consumer use of cosmetic products.
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps cosmetics_europe_20171101_use_en.xlsx
SPERCs ce_spercs_v02_en.xls
ce_sperc8a1a-c-cosmetics_wdu_2012-1025_en.doc
ce_sperc8a1a-c-cosmetics_wdu_2012-1025_en.doc
ce_sperc2a-c-formul_cosmetics_with_solvent_cleaning_en.doc
ce_sperc2.3a-c-formul_solid_cosmetics_2012-10-25_en.doc

The SPERCs provided do not follow the agreed harmonised format yet.  

SWEDs
cosmetics_europe_sweds_v02_en.xlsx

 

 

General remarks
Cosmetics Europe does not plan to develop SCEDs: Consumer exposure to cosmetic product is regulated under the Cosmetic Products Regulation 1223/2009 and is therefore not covered by REACH.  
Sector contact
Manuela Coroama mcoroama (at) cosmeticseurope.eu

 

EFCC
European Federation for Construction Chemicals

 

Sector acronym/name
EFCC /  European Federation for Construction Chemicals
Sector products coverage
Construction Chemicals
Sector substance types
N/A
Covered uses
professional use, construction chemicals, construction products, construction sector
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps usemap_v1_en.xlsx
SPERCs sperc_formulation_v2.pdf
sperc_industrial_v2.pdf
sperc_wdu_v2.pdf

Update of EFCC-SPERCs according to the current factsheet template and drafting of related background documents is foreseen in 2017

SWEDs
swed_v1_en.xlsx

 

 

General remarks

SCED's are not planned to be published

Forthcoming updates in 2017:

  • Development of Chesar 3 files for all UseMap elements.
Sector contact
Martin Glöckner
gloeckner (at) vci.de

 

ECPA
European Crop Protection Association

 

Sector acronym/name
ECPA /  European Crop Protection Association
Sector products coverage
Plant protection products
Sector substance types
Liquid and solid substances used as co-formulants in plant protection products
Covered uses
Professional use and consumer use of plant protection products (spray application, granular application including treated seeds)
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps use_maps_ecpa_en.xlsx Chesar file is under preparation. It is expected to be published during 4th quarter 2017
SPERCs sperc_factsheet_ecpa_8d-1-v3_en.pdf
sperc_factsheet_ecpa-8d-2-v3_en.pdf
Chesar files are under preparation. They are expected to be published during 4th quarter 2017

 

 

Other documents
SPERC Cover note. Please read this before starting your environmental exposure assessment 28266_apercs-specific_environmental_release_categories_en.pdf

 

 

General remarks
Further ECPA guidance documents are currently under development. They will be uploaded shortly as soon as they are finalised and approved
Sector contact

Christopher Dobe

christopher.dobe (at) syngenta.com

 

EuPC
European Plastics Converters

 

Sector acronym/name
EuPC /  European Plastics Converters
Sector products coverage
Plastics Additives
Sector substance types
Plastics Additives
Covered uses
The use map covers the production of plastisol, masterbatches and compounds, and the production of Plastics Articles.
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps eupc-eumbc_usemap_v1-0_en.xlsx eupc-eumbc_usemap_v1-0_en.chr3 EuPC use maps guidance available below.
SPERCs EuPC advises assessors to make use of  the OECD Emission Scenario Document for Plastics Additives to complete the Environmental Assessment (See EuPC Use map guidance below). The conversion into SpERCs may be feasible, but such development is not foreseen for the time being.
SWEDs
EuPC has not developed SWEDs in the standard format but has developed a EuPC Worker Conditions of Use Tool, which can be found in annex to the EUpC use map guidance below.

 

 

Other documents
EuPC Use maps v1.0 - Guidance use_maps_masterbaching_compounding_converting_processes_v1-0-guidance_en.docx
 EuPC Use maps v1.0 - Worker Conditions of use tool Annex use_maps_masterbaching_compounding_converting_processes_v1-0-eupc_worker_conditions_of_use_tool_annex_en.xlsx

 

 

General remarks
The EuPC Use Map was created with considerable help of the European Masterbatchers and Compounders (EuMBC) sector group of EuPC
Sector contact

Patrick De Kort 

patrick_dk(at)eupc.org 

 

FEICA
Association of the European Adhesive and Sealant Industry

 

Sector acronym/name
FEICA /  Association of the European Adhesive and Sealant Industry
Sector products coverage
Adhesives, sealants
Sector substance types
Adhesives, sealants
Covered uses
professional uses, industrial uses, consumer uses
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps feica_use-map_v1-1_en.xlsx
SPERCs overview_of_changes_spercs_v1_v2_en.pdf
sperc2x_v2_feb2013_en.pdf
sperc4x_and_5x_v2_feb2013_en.pdf
sperc8x_v2_feb2013_en.pdf
SCEDs sceds_v1_feb2016_en.pdf
SWEDs
feica_swed_v1-1_en.xlsx

 

 

General remarks

Forthcoming items in the coming months:

  • Update of SPERCs according to the new factsheets and background document
  • Integration of the consumer uses in the Use Map
  • Development of Chesar 3 files for the use map elements.
Sector contact
Divina Gomez
d.gomez (at) feica.eu

 

I&P Europe
Imaging and printing products

 

Sector acronym/name
I&P Europe /  Imaging and printing products
Sector products coverage
Imaging and printing products
Sector substance types
surfactant, polymer, solvent, base/acid, hydrotope, monomers, oligomer, photoinitiator, filler, pigment, ink, IPA, dyes, resin, acrylate, petroleum hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, biocide, bleaching agents, brighteners, cleaning agents, .....
Covered uses
Formulation, industrial/professional and consumer use of chemicals from the imaging and printing industry, e.g. pressroom chemicals (fountain solutions, washes, auxiliaries etc,), digital printing inks, toner, photographic processing chemicals, coatings, offset plateprocessing, flexographic plate processing
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps use_map_v1_en.xlsx
SWEDs
swed_v1_en.xlsx

 

 

General remarks
Publication of SPERC's and SCED's is not planned
Sector contact
sude (at) ip-europe.com

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2