Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Korzystaj z map

Niniejsza biblioteka zawiera udostępnione przez organizacje sektorowe opisy zastosowań i parametry wejściowe na potrzeby oceny narażenia pracowników (SWED), oceny narażenia konsumentów (SCED) oraz oceny narażenia środowiskowego (SPERC) odnoszące się do typowych zastosowań.

Celem tych informacji jest wsparcie rejestrujących w procesie opracowywania ich ocen bezpieczeństwa chemicznego (CSA). W tym miejscu rejestrujący mogą zapoznać się z przyjętym na szczeblu sektorowym opisem zastosowań najistotniejszych typowych produktów, a także z powiązanymi warunkami stosowania. Informacje te wnoszą rzeczywisty wkład w proces opracowywania ocen bezpieczeństwa chemicznego.

Aby uzyskiwać aktualne informacje o nowych przedłożeniach zamieszczanych w bibliotece lub o aktualizacjach przedłożeń, które już znajdują się w bibliotece, należy zaprenumerować magazyn ECHA Weekly.

Biblioteka została podzielona na sektory i produkty. Po kliknięciu zamieszczonej poniżej nazwy sektora użytkownik uzyska dostęp do:

  • ogólnych informacji dotyczących zakresu mapy zastosowań;
  • łączy odsyłających bezpośrednio do plików powiązanych z mapą zastosowań (które można pobrać nieodpłatnie).

Podmioty z odpowiednich sektorów zachęcają rejestrujących do przekazywania informacji zwrotnych na temat ich map zastosowań. Podmioty z odpowiednich sektorów i ECHA są również otwarte na wszelkie pytania w tym zakresie.

 

Zastrzeżenie prawne

Stosowne informacje zostały zgromadzone przez organizacje sektora przemysłu. Fakt, że informacje te są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej ECHA, nie oznacza, że zostały one w jakikolwiek sposób zatwierdzone przez ECHA. Jeżeli po skorzystaniu z przedstawionych linków użytkownik uzyska dostęp do innej strony internetowej, podlega warunkom korzystania obowiązującym na stronie internetowej, na którą został przekierowany. ECHA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych na tych stronach.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z linków odsyłających do stron internetowych osób trzecich oraz z materiałów opracowywanych przez osoby trzecie, zob. zastrzeżenia prawne ECHA.

 

AISE
International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products

 

Sector acronym/name
AISE /  International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
Sector products coverage
Soaps, Detergents and Maintenance products
Sector substance types
Solvents, Surfactants, Waxes, Bases/Acids, Builders, Additives, Fragrances, Bleaching agents, Brighteners, Cleaning agents, Propellants, non-motive (blowing agents), …
Covered uses
Typical industrial, professional and consumer (end)uses of detergent products
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps aise_usemaps_v1-1_aug2017_en.xlsx aise_usemaps_v3-2_dec2017_en.chr3

The Use map Chesar file contains the full use map package i.e. the Use description, the SWEDs, the SPERCs and the SCEDs in Chesar format.

In case you have already carried out an assessment using A.I.S.E. old SPERCs chesar file, please also import the 2 Chesar cleaning files provided below (under ‘Other documents’).

SPERCs aise_sperc2abc_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_sperc2g-l_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_sperc4_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_sperc5_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_sperc8a1a-c_factsheet_oct_2012_en.doc
aise_spercs_overview_table_oct_2012_en.xlsx

The sPERCs in chesar format are included in the 'Use map' chesar file (see above).

 

SPERCs included in this submission are the original 2012 SPERCs in a format compatible with the latest release of Chesar. 

 

The A.I.S.E. experts’ SPERCs team will work in 2018 to align the existing SPERCs with the latest factsheet format developed during the exercise on “best practice” to assess the reliability of SPERCs. 

SCEDs aise_sceds_factsheets_v1-1_oct2017_en.pdf

The SCEDs in chesar format are included the 'Use map' chesar file (see above). 

 

Further supporting information on SCEDs is available in the explanatory document below.

SWEDs
aise_swed_v1-1_aug2017_en.xlsx

The SWEDs in chesar format are included in the 'Use map' chesar file (see above).

 

 

Other documents
 SCEDs explanatory document aise_sceds_explanatory_document_v1-1_oct2017_en.pdf
Use maps history of changes aise_use_description_history_of_changes_nov2017_en.pdf

Chesar SpERC cleaning file

(import this file in Chesar Box6  under the ‘SpERC’ tab)

aise_spercs_cleaning_package_en.chr3

Chesar Conditions of use cleaning file

(import this file in Chesar Box6 under the ‘conditions of use templates’ tab)

aise_conditions_of_use_cleaning_package_en.chr3

 

 

General remarks
Review of existing SPERCs is foreseen in the coming months
Sector contact

Giulia Sebastio 

giulia.sebastio(at)aise.eu

 

Concawe
Fuels

 

Sector acronym/name
Concawe /  Fuels
Sector products coverage
Fuels
Sector substance types
Fuels, hydrocarbons
Covered uses
Fuel uses
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps Use map for Fuel Use planned for 1Q-2018
SPERCs Current use of ESVOC SpERCs; may be revised in 2018.
SCEDs concawe_sceds_v2-1_and_supporting_explanation_2017_en.pdf
concawe_sceds_v2-1_en.chr3
The document containing the SCEDs in default format also includes supporting explanation for each SCED
SWEDs
Use of ESIG Generic Exposure Scenarios (GES)

 

 

General remarks
Concawe is working at the consolidation of the different elements of the use map package for the uses as fuels with the aim to develop on unique package covering the relevant life-cycle stages and the relevant inputs to the exposure assessment.
Sector contact
Marilena Trantallidi
marilena.trantallidi(at)concawe.org

 

Cosmetics Europe
Cosmetics and personal care products

 

Sector acronym/name
Cosmetics Europe /  Cosmetics and personal care products
Sector products coverage
Cosmetics and personal care products
Sector substance types
The sector uses a wide variety of substances, e.g. plant extracts, colorants, preservatives, surfactants, etc.
Covered uses
Formulation, professional use and consumer use of cosmetic products.
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps cosmetics_europe_20171101_use_en.xlsx
SPERCs ce_spercs_v02_en.xls
ce_sperc8a1a-c-cosmetics_wdu_2012-1025_en.doc
ce_sperc8a1a-c-cosmetics_wdu_2012-1025_en.doc
ce_sperc2a-c-formul_cosmetics_with_solvent_cleaning_en.doc
ce_sperc2.3a-c-formul_solid_cosmetics_2012-10-25_en.doc

The SPERCs provided do not follow the agreed harmonised format yet.  

SWEDs
cosmetics_europe_sweds_v02_en.xlsx

 

 

General remarks
Cosmetics Europe does not plan to develop SCEDs: Consumer exposure to cosmetic product is regulated under the Cosmetic Products Regulation 1223/2009 and is therefore not covered by REACH.  
Sector contact
Manuela Coroama mcoroama (at) cosmeticseurope.eu

 

ECPA
European Crop Protection Association

 

Sector acronym/name
ECPA /  European Crop Protection Association
Sector products coverage
Plant protection products
Sector substance types
Liquid and solid substances used as co-formulants in plant protection products
Covered uses
Professional use and consumer use of plant protection products (spray application, granular application including treated seeds)
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps use_maps_ecpa_en.xlsx Chesar file is under preparation. It is expected to be published during 4th quarter 2017
SPERCs sperc_factsheet_ecpa_8d-1-v3_en.pdf
sperc_factsheet_ecpa-8d-2-v3_en.pdf
Chesar files are under preparation. They are expected to be published during 4th quarter 2017

 

 

Other documents
SPERC Cover note. Please read this before starting your environmental exposure assessment 28266_apercs-specific_environmental_release_categories_en.pdf

 

 

General remarks
Further ECPA guidance documents are currently under development. They will be uploaded shortly as soon as they are finalised and approved
Sector contact

Christopher Dobe

christopher.dobe (at) syngenta.com

 

EFCC
European Federation for Construction Chemicals

 

Sector acronym/name
EFCC /  European Federation for Construction Chemicals
Sector products coverage
Construction Chemicals
Sector substance types
resins, hardeners, organic binders, additives, inorganic binders (e.g. cement), additives, solvents, pigments, aggregates
Covered uses
Formulation of construction chemicals, professional use of construction chemicals
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps efcc_usemap_v2_en.xlsx efcc_usemap_20180323_en.chr3 The Use map Chesar file contains the full use map package i.e. the Use description, the SWEDs and the SPERCs in Chesar format.

In case you have already carried out an assessment using EFCC old SPERCs chesar file, please also import in Chesar the cleaning files provided below (under ‘Other documents’).
SPERCs efcc_sperc_8a.1a.v2_en.pdf
efcc_sperc_8c.1a.v2_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.1a.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.1b.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.1c.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.2a.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.2b.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.3a.v1_en.pdf
feica_efcc_sperc_8d.1a.v2_en.pdf
feica_efcc_sperc_8f.1a.v2_en.pdf
efcc_spercs_20180323_en.chr3

The SpERCs in chesar format are also included in the 'Use map' chesar file (see above).

In case you have already carried out an assessment using EFCC old SPERCs chesar file, please also import in Chesar the cleaning files provided below (under ‘Other documents’).

 

SWEDs
efcc_swed_v2_en.xlsx
The SWEDs in Chesar format are included in the 'use map' chesar file (see above). 

 

 

Other documents
SpERCs background document for widespread uses feica_efcc_bd_spercs_use_wdu_v1_en.pdf
SpERC background document for formulation feica_efcc_bd_spercs_form_v1_en.pdf
Use maps history of change efcc_usemap_history_version_2_febr_2018_en.pdf

EFCC Chesar SpERC cleaning file

(import this file in Chesar Box6 under the 'SpERC’ tab)

 

efcc_spercs_cleaning_package_en.chr3

EFCC Chesar Conditions of use cleaning file

(import this file in Chesar Box6 under the 'conditions of use templates' tab)

 

efcc_use_condition_cleaning_package_en.chr3

 

 

Sector contact
Martin Glöckner
gloeckner (at) vci.de

 

ESIG
European Solvents Industry Group

 

Sector acronym/name
ESIG /  European Solvents Industry Group
Sector products coverage
End-products containing solvents
Sector substance types
Oxygenated and hydrocarbon solvents
Covered uses
The ESIG ESVOC Generic Exposure Scenarios (GES) cover the uses of solvents across the majority of their applications for Industrial Sites, Professional Workers and Consumers, including: Manufacture, Formulation and (re)packing, Intermediates, Process Chemicals, Coatings, Cleaning agents, Oil and gas field drilling and production operations, Lubricants, Metal Working Fluids, Blowing agents, Binders and release agents, Agrochemicals, Fuels, Functional fluids, De-icing and anti-icing fluids, Road and construction, Laboratories, Explosives, Rubber production and processing, Water treatment, Mining chemicals, Polymer processing.
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps ESIG_ESVOC_usemap-overviewtemplate_showing_DU-UseMapMapping_v1.2_25092018_en.xlsx ESIG_UseMap-GES_Chesar_files-March2018_en.zip The overview Use Map excel file provides the list of GES Titles, supporting Contributing Activities and associated Use Descriptors covered. In addition, these are mapped to the associated DU Sector use maps where they are relevant for solvent applications. Please read the explanatory note ‘ESIG GES versus Use Maps’ (available under 'Other documents' below) for more details.

The Chesar ‘Use Map’ files comprise the Worker GES titles grouped by Vapour Pressure and DNEL banding. For application in Chesar please read the ‘Chesar Worker GES Technical User Guide’ (available under 'Other documents' below).

Note that the Worker GES files are also available as Chesar CSA Blocks and in Excel format on the ESIG website: http://www.esig.org/reach-ges/workers/.
SPERCs Factsheets and background documents to be available end 2018.
SCEDs Consumer assessment for uses of solvents is done in the assessment tool ‘EGRET’. The result of the consumer assessment from EGRET can be transferred directly into Chesar for further processing, e.g. inclusion within the substance Chemical Safety Report, further automated data transfer via the Chesar xml transfer tool. This is achieved by generating a Chesar CSA Block file from the EGRET CSA block tool. See http://www.esig.org/reach-ges/consumers/.
SWEDs

ESIG has not developed "SWEDs". However the Chesar use maps files contains some input information for workers which can be used as a starting point for the assessment (Worker GES titles).


See 'ESIG Worker GES Chesar Technical User Guide' (available under 'Other documents' below) for further guidance.

 

 

Other documents
 ESIG GES versus Sector use maps Explanatory Note ESIG_GES_vs_Use_maps_Explanatory_Note_v1.1_May2018.pdf
ESIG Worker GES Chesar Technical User Guide ESIG_Worker_GES_Chesar_Technical_User_Guide_V1.1_en.pdf

 

 

Sector contact
Cornelia Tietz
cti(at)cefic.be

 

EuPC
European Plastics Converters

 

Sector acronym/name
EuPC /  European Plastics Converters
Sector products coverage
Plastics Additives
Sector substance types
Plastics Additives
Covered uses
The use map covers the production of plastisol, masterbatches and compounds, and the production of Plastics Articles.
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps eupc-eumbc_usemap_v1-0_en.xlsx eupc-eumbc_usemap_v1-0_en.chr3 EuPC use maps guidance available below.
SPERCs EuPC advises assessors to make use of  the OECD Emission Scenario Document for Plastics Additives to complete the Environmental Assessment (See EuPC Use map guidance below). The conversion into SpERCs may be feasible, but such development is not foreseen for the time being.
SWEDs
EuPC has not developed SWEDs in the standard format but has developed a EuPC Worker Conditions of Use Tool, which can be found in annex to the EUpC use map guidance below.

 

 

Other documents
EuPC Use maps v1.0 - Guidance use_maps_masterbaching_compounding_converting_processes_v1-0-guidance_en.docx
 EuPC Use maps v1.0 - Worker Conditions of use tool Annex use_maps_masterbaching_compounding_converting_processes_v1-0-eupc_worker_conditions_of_use_tool_annex_en.xlsx

 

 

General remarks
The EuPC Use Map was created with considerable help of the European Masterbatchers and Compounders (EuMBC) sector group of EuPC
Sector contact

Mohammad Hayatifar

mohammad.hayatifar(at)eupc.org

 

FEICA
Association of the European Adhesive and Sealant Industry

 

Sector acronym/name
FEICA /  Association of the European Adhesive and Sealant Industry
Sector products coverage
Adhesives, sealants
Sector substance types
Several types of substances - e.g. solvents, additives, fillers, catalysts, …
Covered uses
Industrial uses, Professional uses, Consumer uses
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps feica_use_map_v2-0_en.xlsx feica_use_map_20180419_163010_en.chr3 The Use map Chesar file contains the entire updated FEICA use map package - i.e. the Use descriptions, SWEDs, SPERCs and SCEDs.

In case you have already carried out an assessment using FEICA old SPERCs chesar file, please also import in Chesar the cleaning files provided below (under ‘Other documents’).
SPERCs feica_efcc_sperc_2.1a.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.1b_v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.1c.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.2a.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.2b.v3_en.pdf
feica_efcc_sperc_2.3a.v1_en.pdf
feica_efcc_sperc_8d.1a.v2_en.pdf
feica_efcc_sperc_8f.1a.v2_en.pdf
feica_sperc_4.1c_v3_en.pdf
feica_sperc_4.2b_v3_en.pdf
feica_sperc_5.1a_v3_en.pdf
feica_sperc_5.1c_v3_en.pdf
feica_sperc_8a.3_v3_en.pdf
feica_sperc_8c.3_v3_en.pdf

The SPERCs in Chesar format are included in the 'use map' chesar file (see above).

In case you have already carried out an assessment using FEICA old SPERCs chesar file, or if you only want to make use of the spercs and not the full use maps package please import in Chesar the cleaning files provided below (under ‘Other documents’). It will obsolete any old SPERCs (where relevant) and import the current ones.   

Background documents with additional information on the derivation of the relevant parameters included in these SPERC factsheets are available below (under 'Other documents'). 

SPERCs included in this submission consider the latest SPERC factsheet format developed during the 'best practice project'. 

SCEDs feica_sceds_V1-1_en.pdf

The SCEDs in Chesar format are included in the 'use map' chesar file (see above). 

SCEDs included in this submission are provided in the revised SCED template, which adapts the field "Frequency over a year". 

SWEDs
feica_swed_v2-0.xlsx

The SWEDs in Chesar format are included in the 'use map' chesar file (see above). 

 

 

Other documents
SpERC background document for Industrial uses feica_bd_spercs_industrial_use_v1_en.pdf
SpERC background document for formulation feica_efcc_bd_spercs_form_v1_en.pdf
SpERCs background document for widespread uses feica_efcc_bd_spercs_use_wdu_v1_en.pdf
FEICA Use maps history of change  feica_use_maps_package_history_of_changes_en.pdf

FEICA Chesar SpERC cleaning file

(import this file in Chesar Box6 under the 'SpERC’ tab)

 

feica_spercs_cleaning_package_en.chr3

 FEICA Chesar Conditions of use cleaning file 

(import this file in Chesar Box6 under the 'conditions of use templates' tab)

 

feica_usecondition_cleaning_package_en.chr3

 

 

General remarks
FEICA's approach on the estimation of emission from adhesives and sealants uses and manufacturing for environmental risk assessments (SPERCs) has been subject to a publication in the Integrated Environmental Assessment and Management Journal (SETAC online library: https://doi.org/10.1002/ieam.1662).
Sector contact
Divina Gomez
d.gomez (at) feica.eu

 

Fertilizers Europe
Fertilizers Europe

 

Sector acronym/name
Fertilizers Europe /  Fertilizers Europe
Sector products coverage
Fertilisers products
Sector substance types
Covered uses
Formulation, industrial, professional and consumer uses of fertilisers products
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps fertilizers-europe_use_maps_v1.5_17.04.2018_en.xlsx
SPERCs fertilizers-europe_sperc_8e.1.v1_factsheet_en.pdf
fertilizers-europe_sperc_8e.2.v1_factsheet_en.pdf
fertilizers-europe_sperc_8e.3.v1_factsheet_en.pdf
fertilizers-europe_sperc_8e.4.v2_factsheet_en.pdf
The SpERCs background document which contains additional information on the derivation of the relevant parameters included in the SpERC factsheets is available under 'Other documents' below . 

 

 

Other documents
SpERCs background document fertilizers-europe_spercs_background+doc_v2_en.pdf

 

 

Sector contact
Leondina Della Pietra
leondina(at)fertilizerseurope.com 

 

I&P Europe / I&P Europe Imaging and printing products
I&P Europe

 

Sector acronym/name
I&P Europe / I&P Europe Imaging and printing products /  I&P Europe
Sector products coverage
Imaging and printing products
Sector substance types
surfactant, polymer, solvent, base/acid, hydrotope, monomers, oligomer, photoinitiator, filler, pigment, ink, IPA, dyes, resin, acrylate, petroleum hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, biocide, bleaching agents, brighteners, cleaning agents, .....
Covered uses
Formulation, industrial/professional and consumer use of chemicals from the imaging and printing industry, e.g. pressroom chemicals (fountain solutions, washes, auxiliaries etc,), digital printing inks, toner, photographic processing chemicals, coatings, offset plateprocessing, flexographic plate processing
Use map
element
Default format Chesar format Notes
Use maps IPEurope_use_maps_v2_13062018_en.xls IPEurope_use_map_v2_en.chr3 The Use map Chesar file contains the following elements of the use maps package: Use description and SWEDs.
SWEDs
IPEurope_SWED_v2_13062018_en
The SWEDs in chesar format are included in the 'Use map' chesar file (see above).

 

 

Other documents
Guidance for assessors IPEurope_Guidance_for_Assessors_en.docx
History of changes IPEurope_History_of_changes.docx

 

 

General remarks
Publication of SPERC's and SCED's is not planned
Sector contact
sude (at) ip-europe.com

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2