Konsultacje

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 15
 • Data rozpoczęcia: 17/05/2023
 • Termin: 12/07/2023
Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 20/04/2023
 • Termin: 20/07/2023
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 31/05/2023
 • Termin: 18/08/2023
Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 21/12/2022
 • Termin: 22/06/2023
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 22/03/2023
 • Termin: 25/09/2023
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 9
 • Data rozpoczęcia: 03/05/2023
 • Termin: 19/06/2023
Propozycje przeprowadzenia badań: 40
 • Data rozpoczęcia: 06/06/2023
 • Termin: 21/07/2023

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 02/05/2023
 • Termin: 03/07/2023
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 08/05/2023
 • Termin: 07/07/2023
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 22/05/2023
 • Termin: 21/07/2023
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 30/05/2023
 • Termin: 31/07/2023

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 18/04/2023
 • Deadline: 16/06/2023
Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/03/2023
 • Deadline: 15/06/2023

POPs

There are currently no ongoing consultations.