Konsultacje

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 11
 • Data rozpoczęcia: 12/08/2020
 • Termin: 07/10/2020
Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
Substancje: 2
 • Data rozpoczęcia: 01/09/2020
 • Termin: 16/10/2020
Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 25/03/2020
 • Termin: 25/09/2020
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 6
 • Data rozpoczęcia: 24/08/2020
 • Termin: 08/10/2020
Propozycje przeprowadzenia badań: 29
 • Data rozpoczęcia: 21/09/2020
 • Termin: 05/11/2020

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 5
 • Data rozpoczęcia: 03/08/2020
 • Termin: 02/10/2020
Propozycje CLH: 5
 • Data rozpoczęcia: 24/08/2020
 • Termin: 23/10/2020
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 14/09/2020
 • Termin: 13/11/2020

BPR

Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia
Substancje czynne: 2
 • Data rozpoczęcia: 28/08/2020
 • Termin: 27/10/2020

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 14/09/2020
 • Deadline: 12/11/2020

POPs

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

Categories Display