Konsultacje

REACH

Ograniczenia
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 2
 • Data rozpoczęcia: 24/06/2020
 • Termin: 24/08/2020
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1
 • Data rozpoczęcia: 01/07/2020
 • Termin: 01/09/2020
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 25/03/2020
 • Termin: 25/09/2020
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 28
 • Data rozpoczęcia: 17/06/2020
 • Termin: 03/08/2020
Propozycje przeprowadzenia badań: 39
 • Data rozpoczęcia: 07/07/2020
 • Termin: 21/08/2020

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 01/06/2020
 • Termin: 31/07/2020
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 22/06/2020
 • Termin: 21/08/2020

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

CAD/CMD

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

POPs

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

Categories Display