CLP 2015

Dokonaj przeglądu klasyfikacji i oznakowania swoich mieszanin!

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym mającym zastosowanie do klasyfikacji i oznakowania zarówno substancji, jak i mieszanin. CLP wymaga od przedsiębiorstw właściwej klasyfikacji, oznakowania i pakowania swoich niebezpiecznych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Klasyfikacja i oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych opiera się na globalnie zharmonizowanym systemie ustalonym przez ONZ. Ma to na celu zapewnienie wysokiego stopnia ochrony zdrowia i środowiska oraz swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów.

Zobowiązania wynikające z rozporządzenia CLP są podobne do wcześniejszego prawodawstwa UE, istnieją jednak pewne ważne różnice. Dużą liczbę produktów należy ponownie oznakować w celu ich dostosowania do wymogów CLP, w tym takie artykuły konsumenckie, jak farby i detergenty oraz mieszaniny przemysłowe.

Poznaj wymogi CLP i zastosuj je! 

W celu reklasyfikacji i oznakowania mieszanin można:

  • wykorzystać informacje przedstawione przez twojego dostawcę w karcie charakterystyki
  • sprawdzić wykaz klasyfikacji i oznakowania ECHA, aby dowiedzieć się, jak inni dokonali klasyfikacji i oznakowania odpowiednich substancji;
  • wykorzystać zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie dla najniebezpieczniejszych substancji chemicznych na rynku UE; 
  • wykorzystać informacje od swoich dostawców na temat klasyfikacji i oznakowania, jeśli dokonuje się ponownego napełniania, przepakowania albo ponownego importu substancji do UE bez zmiany ich składu.

Kluczowe informacje w 23 językach UE 

  • wykaz klasyfikacji i oznakowania zawiera tłumaczenia dla substancji ze zharmonizowaną klasyfikacją,
  • ECHA-term umożliwia pobieranie haseł ostrzegawczych i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia w 23 językach urzędowych UE,
  • strony internetowe dotyczące klasyfikacji mieszanin udostępniają podejście etapowe do klasyfikacji mieszanin.

Przekaż dalej

Pomóż nam uświadamiać o nadchodzącym upływie ostatecznego terminu CLP 2015 dla mieszanin, poprzez umieszczenie nagłówka „CLP 2015 – Działaj teraz!" w szablonach swoich wiadomości elektronicznych. Nagłówek można pobrać z galerii obrazów:

Galeria obrazów