Które produkty chemiczne stanowią zagrożenie?

 

Wstęp

Za niebezpieczną uważa się każdą substancję chemiczną, która może działać szkodliwie. Poszczególne chemikalia mogą powodować różne działania szkodliwe, od łagodnego podrażnienia skóry po raka. Mogą także wywierać znaczący wpływ na środowisko, w tym na powietrze, wodę i ziemię, a także niekorzystnie oddziaływać na rośliny i zwierzęta.

Substancja chemiczna może działać szkodliwie na zdrowie lub środowisko tylko wtedy, gdy jesteśmy narażeni na kontakt z nią. Aby chronić się przed niebezpiecznymi chemikaliami, musimy się nimi odpowiednio posługiwać, aby ograniczyć narażenie do dopuszczalnego poziomu, bądź zastąpić je bezpieczniejszymi alternatywami.

Substancja jest klasyfikowana na poziomie Unii Europejskiej, jeśli posiada określone szkodliwe właściwości. Pełny wykaz klasyfikowanych substancji jest dostępny na stronie internetowej ECHA. Zawiera ona również informacje o tym, jak należy oznaczać substancje.

Na mocy rozporządzenia REACH i innych przepisów UE chemikalia powodujące zagrożenie są objęte szeroką gamą prawnych środków ochronnych.  Przykładowo istnieją ograniczenia w zakresie dostaw wielu substancji niebezpiecznych do klientów. Inne można z kolei wprowadzać na rynek jedynie, jeśli zostało wydane pozwolenie na konkretne zastosowanie.