Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
215-693-7
1344-37-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-290-0
15245-44-0
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-064-2
7784-40-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
229-335-2
6477-64-1
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
236-542-1
13424-46-9
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
235-759-9
12656-85-8
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-846-0
7758-97-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride Nr WE: 243-072-0 | Nr CAS: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride Nr WE: 260-566-1 | Nr CAS: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride Nr WE: 256-356-4 | Nr CAS: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride Nr WE: 247-094-1 | Nr CAS: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
Hexabromocyclododecane Nr WE: 247-148-4 | Nr CAS: 25637-99-4
alpha-hexabromocyclododecane Nr WE: - | Nr CAS: 134237-50-6
beta-hexabromocyclododecane Nr WE: - | Nr CAS: 134237-51-7
gamma-hexabromocyclododecane Nr WE: - | Nr CAS: 134237-52-8
-
-
28/10/2008
PBT (Article 57d)

Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-842-0
75-12-7
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
500-036-1
25214-70-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
215-540-4
12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-553-2
84-69-5
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
246-356-2
24613-89-6
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-557-4
84-74-2
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
215-125-8
1303-86-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1