Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
933-378-9
776297-69-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
500-036-1
25214-70-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
287-476-5
85535-84-8
28/10/2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-356-2
24613-89-6
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-290-0
15245-44-0
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
236-542-1
13424-46-9
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
235-759-9
12656-85-8
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-541-3
12267-73-1
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-380-9
12202-17-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-252-2
12141-20-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-067-7
12065-90-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1