Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-622-7
85-68-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-557-4
84-74-2
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-553-2
84-69-5
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-182-6
79-16-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-173-7
79-06-1
30/03/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
201-167-4
79-01-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
200-842-0
75-12-7
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-755-8
71-48-7
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-679-5
68-12-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
200-268-0
56-35-9
28/10/2008
PBT (Article 57d)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
show/hide
Aluminosilicate refractory ceramic fibres Nr WE: 604-314-4 | Nr CAS: 142844-00-6
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
Tris(nonylphenyl) phosphite Nr WE: 247-759-6 | Nr CAS: 26523-78-4
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Nr WE: 701-028-2 | Nr CAS: -
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Nr WE: 608-492-4 | Nr CAS: 3050-88-2
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Sodium perborate Nr WE: 239-172-9 | Nr CAS: 15120-21-5
Perboric acid, sodium salt Nr WE: 234-390-0 | Nr CAS: 11138-47-9
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: - | Nr CAS: -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: 206-801-3 | Nr CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: - | Nr CAS: -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
PFHxS
show/hide
Perfluorohexane-1-sulphonic acid Nr WE: 206-587-1 | Nr CAS: 355-46-4
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Nr WE: 269-511-6 | Nr CAS: 68259-08-5
Potassium perfluorohexane-1-sulphonate Nr WE: 223-393-2 | Nr CAS: 3871-99-6
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Nr WE: - | Nr CAS: 3830-45-3
Nonadecafluorodecanoic acid Nr WE: 206-400-3 | Nr CAS: 335-76-2
Ammonium nonadecafluorodecanoate Nr WE: 221-470-5 | Nr CAS: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride Nr WE: 243-072-0 | Nr CAS: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride Nr WE: 260-566-1 | Nr CAS: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride Nr WE: 256-356-4 | Nr CAS: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride Nr WE: 247-094-1 | Nr CAS: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
gamma-hexabromocyclododecane Nr WE: - | Nr CAS: 134237-52-8
beta-hexabromocyclododecane Nr WE: - | Nr CAS: 134237-51-7
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane Nr WE: 221-695-9 | Nr CAS: 3194-55-6
Hexabromocyclododecane Nr WE: 247-148-4 | Nr CAS: 25637-99-4
alpha-hexabromocyclododecane Nr WE: - | Nr CAS: 134237-50-6
-
-
28/10/2008
PBT (Article 57d)

Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 201-604-9 | Nr CAS: 85-42-7
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 236-086-3 | Nr CAS: 13149-00-3
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 238-009-9 | Nr CAS: 14166-21-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4
show/hide
Boric acid, crude natural Nr WE: 234-343-4 | Nr CAS: 11113-50-1
Boric acid Nr WE: 233-139-2 | Nr CAS: 10043-35-3
-
-
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
Dichromic acid Nr WE: 236-881-5 | Nr CAS: 13530-68-2
Chromic acid Nr WE: 231-801-5 | Nr CAS: 7738-94-5
-
-
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)


Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Nr WE: 243-816-4 | Nr CAS: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-209-1 | Nr CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-045-0 | Nr CAS: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated Nr WE: 500-024-6 | Nr CAS: 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-753-1 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-756-8 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-755-2 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-754-7 | Nr CAS: -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Nr WE: 230-770-5 | Nr CAS: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Nr WE: 248-743-1 | Nr CAS: 27942-27-4
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Nr WE: 939-975-0 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) Nr WE: 938-618-6 | Nr CAS: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Nr WE: 687-833-9 | Nr CAS: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Nr WE: 687-832-3 | Nr CAS: 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether Nr WE: 932-998-7 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Nr WE: 939-993-9 | Nr CAS: -
Isononylphenol, ethoxylated Nr WE: 609-346-2 | Nr CAS: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-315-8 | Nr CAS: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Nr WE: 247-816-5 | Nr CAS: 26571-11-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol Nr WE: 203-199-4 | Nr CAS: 104-40-5
p-(1-methyloctyl)phenol Nr WE: 241-427-4 | Nr CAS: 17404-66-9
p-isononylphenol Nr WE: 247-770-6 | Nr CAS: 26543-97-5
4-(1-Ethyl-1,4-Dimethylpentyl)Phenol Nr WE: 635-391-2 | Nr CAS: 142731-63-3
4-(1-Ethyl-1,3-Dimethylpentyl)Phenol Nr WE: 635-389-1 | Nr CAS: 186825-36-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Nr WE: 257-907-1 | Nr CAS: 52427-13-1
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Nr WE: 250-339-5 | Nr CAS: 30784-30-6
Phenol, 4-nonyl-, branched Nr WE: 284-325-5 | Nr CAS: 84852-15-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Nr WE: 635-696-0 | Nr CAS: 186825-39-8
Nonylphenol Nr WE: 246-672-0 | Nr CAS: 25154-52-3
Phenol, nonyl-, branched Nr WE: 291-844-0 | Nr CAS: 90481-04-2
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol Nr WE: 635-388-6 | Nr CAS: 521947-27-3
Isononylphenol Nr WE: 234-284-4 | Nr CAS: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, heptyl derivs. Nr WE: 276-743-1 | Nr CAS: 72624-02-3
4-heptylphenol Nr WE: 217-862-0 | Nr CAS: 1987-50-4
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2