Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 236-086-3 | Nr CAS: 13149-00-3
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 201-604-9 | Nr CAS: 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 238-009-9 | Nr CAS: 14166-21-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol Nr WE: 203-199-4 | Nr CAS: 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Nr WE: 257-907-1 | Nr CAS: 52427-13-1
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Nr WE: 250-339-5 | Nr CAS: 30784-30-6
p-isononylphenol Nr WE: 247-770-6 | Nr CAS: 26543-97-5
4-(1-Ethyl-1,4-Dimethylpentyl)Phenol Nr WE: 635-391-2 | Nr CAS: 142731-63-3
4-(1-Ethyl-1,3-Dimethylpentyl)Phenol Nr WE: 635-389-1 | Nr CAS: 186825-36-5
p-(1-methyloctyl)phenol Nr WE: 241-427-4 | Nr CAS: 17404-66-9
Phenol, 4-nonyl-, branched Nr WE: 284-325-5 | Nr CAS: 84852-15-3
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylhexyl)- Nr WE: - | Nr CAS: 174305-83-0
Phenol, 4-(1,3-dimethyl-1-propylbutyl)- Nr WE: - | Nr CAS: 142731-65-5
Phenol, 4-(1,2,5-trimethylhexyl)- Nr WE: - | Nr CAS: 142731-55-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Nr WE: 635-696-0 | Nr CAS: 186825-39-8
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol Nr WE: 635-388-6 | Nr CAS: 521947-27-3
Nonylphenol Nr WE: 246-672-0 | Nr CAS: 25154-52-3
Phenol, 4-tert-nonyl- Nr WE: - | Nr CAS: 58865-77-3
Phenol, nonyl-, branched Nr WE: 291-844-0 | Nr CAS: 90481-04-2
Isononylphenol Nr WE: 234-284-4 | Nr CAS: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
show/hide
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline Nr WE: 202-977-0 | Nr CAS: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-842-0
75-12-7
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-125-8
1303-86-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
219-514-3
2451-62-9
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
222-979-5
3687-31-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-329-8
11103-86-9
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-826-4
127-19-5
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-290-0
15245-44-0
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
229-335-2
6477-64-1
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
236-542-1
13424-46-9
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
500-036-1
25214-70-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-356-2
24613-89-6
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-904-5
7778-44-1
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-212-6
117-82-8
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-924-4
111-96-6
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-901-9
7778-39-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1