Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
PFHxS
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid Nr WE: 206-400-3 | Nr CAS: 335-76-2
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Nr WE: - | Nr CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Nr WE: 221-470-5 | Nr CAS: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: 206-801-3 | Nr CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: - | Nr CAS: -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: - | Nr CAS: -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt Nr WE: 234-390-0 | Nr CAS: 11138-47-9
Sodium perborate Nr WE: 239-172-9 | Nr CAS: 15120-21-5
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Nr WE: 243-816-4 | Nr CAS: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-209-1 | Nr CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-045-0 | Nr CAS: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated Nr WE: 500-024-6 | Nr CAS: 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-753-1 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-756-8 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-755-2 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-754-7 | Nr CAS: -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Nr WE: 230-770-5 | Nr CAS: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Nr WE: 248-743-1 | Nr CAS: 27942-27-4
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Nr WE: 939-975-0 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) Nr WE: 938-618-6 | Nr CAS: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Nr WE: 687-833-9 | Nr CAS: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Nr WE: 687-832-3 | Nr CAS: 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether Nr WE: 932-998-7 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Nr WE: 939-993-9 | Nr CAS: -
Isononylphenol, ethoxylated Nr WE: 609-346-2 | Nr CAS: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-315-8 | Nr CAS: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Nr WE: 247-816-5 | Nr CAS: 26571-11-9
Nonylphenolpolyglykolether Nr WE: 931-562-3 | Nr CAS: 9016-45-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline Nr WE: 202-977-0 | Nr CAS: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol Nr WE: 203-199-4 | Nr CAS: 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Nr WE: 257-907-1 | Nr CAS: 52427-13-1
4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol Nr WE: 635-391-2 | Nr CAS: 142731-63-3
4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol Nr WE: 635-389-1 | Nr CAS: 186825-36-5
Phenol, 4-nonyl-, branched Nr WE: 284-325-5 | Nr CAS: 84852-15-3
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Nr WE: 250-339-5 | Nr CAS: 30784-30-6
p-(1-methyloctyl)phenol Nr WE: 241-427-4 | Nr CAS: 17404-66-9
p-isononylphenol Nr WE: 247-770-6 | Nr CAS: 26543-97-5
Phenol, nonyl-, branched Nr WE: 291-844-0 | Nr CAS: 90481-04-2
4-(2,6-dimethylheptan-2-yl)phenol Nr WE: 635-388-6 | Nr CAS: 521947-27-3
Nonylphenol Nr WE: 246-672-0 | Nr CAS: 25154-52-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Nr WE: 635-696-0 | Nr CAS: 186825-39-8
Isononylphenol Nr WE: 234-284-4 | Nr CAS: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 201-604-9 | Nr CAS: 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 238-009-9 | Nr CAS: 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr WE: 236-086-3 | Nr CAS: 13149-00-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride Nr WE: 243-072-0 | Nr CAS: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride Nr WE: 260-566-1 | Nr CAS: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride Nr WE: 256-356-4 | Nr CAS: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride Nr WE: 247-094-1 | Nr CAS: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1