Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Tris(nonylphenyl) phosphite Nr WE: 247-759-6 | Nr CAS: 26523-78-4
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Nr WE: 701-028-2 | Nr CAS: -
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Nr WE: 608-492-4 | Nr CAS: 3050-88-2
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
204-118-5
115-96-8
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-252-2
12141-20-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
222-979-5
3687-31-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
201-167-4
79-01-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-380-9
12202-17-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-541-3
12267-73-1
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-142-6
7789-06-2
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Sodium perborate Nr WE: 239-172-9 | Nr CAS: 15120-21-5
Perboric acid, sodium salt Nr WE: 234-390-0 | Nr CAS: 11138-47-9
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-889-5
7775-11-3
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-363-3
11120-22-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-329-8
11103-86-9
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-906-6
7778-50-9
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-140-5
7789-00-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: 206-801-3 | Nr CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: - | Nr CAS: -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr WE: - | Nr CAS: -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
PFHxS
show/hide
Potassium perfluorohexane-1-sulphonate Nr WE: 223-393-2 | Nr CAS: 3871-99-6
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Nr WE: 269-511-6 | Nr CAS: 68259-08-5
Perfluorohexane-1-sulphonic acid Nr WE: 206-587-1 | Nr CAS: 355-46-4
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 144116-10-9
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 1462414-59-0
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 341548-85-4
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 421555-73-9
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 425670-70-8
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 910606-39-2
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 911027-68-4
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 911027-69-5
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nr WE: - | Nr CAS: 1000597-52-3
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-067-7
12065-90-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
215-235-6
1314-41-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid Nr WE: 206-400-3 | Nr CAS: 335-76-2
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Nr WE: - | Nr CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Nr WE: 221-470-5 | Nr CAS: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
933-378-9
-
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-182-6
79-16-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-679-5
68-12-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2