Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
219-514-3
2451-62-9
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
204-450-0
121-14-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-974-4
101-77-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline Nr WE: 202-977-0 | Nr CAS: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
205-426-2
140-66-9
19/12/2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol Nr WE: 203-199-4 | Nr CAS: 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Nr WE: 257-907-1 | Nr CAS: 52427-13-1
4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol Nr WE: 635-391-2 | Nr CAS: 142731-63-3
4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol Nr WE: 635-389-1 | Nr CAS: 186825-36-5
Phenol, 4-nonyl-, branched Nr WE: 284-325-5 | Nr CAS: 84852-15-3
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Nr WE: 250-339-5 | Nr CAS: 30784-30-6
p-(1-methyloctyl)phenol Nr WE: 241-427-4 | Nr CAS: 17404-66-9
p-isononylphenol Nr WE: 247-770-6 | Nr CAS: 26543-97-5
Phenol, nonyl-, branched Nr WE: 291-844-0 | Nr CAS: 90481-04-2
4-(2,6-dimethylheptan-2-yl)phenol Nr WE: 635-388-6 | Nr CAS: 521947-27-3
Nonylphenol Nr WE: 246-672-0 | Nr CAS: 25154-52-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Nr WE: 635-696-0 | Nr CAS: 186825-39-8
Isononylphenol Nr WE: 234-284-4 | Nr CAS: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Nr WE: 243-816-4 | Nr CAS: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-209-1 | Nr CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-045-0 | Nr CAS: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated Nr WE: 500-024-6 | Nr CAS: 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-753-1 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-756-8 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-755-2 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) Nr WE: 931-754-7 | Nr CAS: -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Nr WE: 230-770-5 | Nr CAS: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Nr WE: 248-743-1 | Nr CAS: 27942-27-4
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Nr WE: 939-975-0 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) Nr WE: 938-618-6 | Nr CAS: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Nr WE: 687-833-9 | Nr CAS: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Nr WE: 687-832-3 | Nr CAS: 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether Nr WE: 932-998-7 | Nr CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Nr WE: 939-993-9 | Nr CAS: -
Isononylphenol, ethoxylated Nr WE: 609-346-2 | Nr CAS: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr WE: 500-315-8 | Nr CAS: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Nr WE: 247-816-5 | Nr CAS: 26571-11-9
Nonylphenolpolyglykolether Nr WE: 931-562-3 | Nr CAS: 9016-45-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2