Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details
287-476-5
85535-84-8
28/10/2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1