Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.

2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides

covering any of their individual isomers and combinations thereof Nr WE: - Nr CAS: -
Powód włączenia
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Data włączenia
16/07/2019
Decyzja
Zestaw danych IUCLID
Dokument uzupełniający
Odpowiedź na uwagi
Uwagi
The combined intrinsic properties justifying the inclusion for the Member State Committee as a substance for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health and the environment which give rise to an equivalent level of concern are the following:
Persistence, mobility, potential for long-range transport, observed adverse effects (at least the following probable effects for human health: effects on the liver, the kidney, and the haematological and immune systems and effects on development; at least the following probable effects for the environment: population relevant effects on birds and mammals); as well as low adsorption potential and high water solubility rendering the substance fully bioavailable for uptake via (drinking) water. Together, these elements lead to a very high potential for irreversible effects.

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate 266-578-3 67118-55-2 Official source
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride 218-173-8 2062-98-8 Official source
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid 236-236-8 13252-13-6 Official source
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate 700-242-3 62037-80-3 Official source

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2