Dlaczego zastępować?

Jest wiele powodów, dla których przedsiębiorstwa podejmują ten krok. W ramach swoich badań mających na celu poprawę technicznej funkcjonalności swojego produktu przedsiębiorstwa mogą chcieć ograniczyć potencjalne ryzyko wywoływane przez używaną substancję.    Mogą podjąć decyzję o zmianie na mniej niebezpieczną substancję chemiczną, alternatywną technikę lub na inną konstrukcję produktu. W praktyce przedsiębiorstwa często decydują się jednak na połączenie tych możliwości. Ogólnie rzecz biorąc, możliwości te podwyższają skuteczność, napędzają innowacje, pomagają w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej oraz zwiększają bezpieczeństwo lub zmniejszają koszty.

Innowacje i skuteczność

Poszukiwanie bezpieczniejszych alternatyw umożliwia przedsiębiorstwu systematyczną analizę przedmiotu działalności i sposobu jej prowadzenia. Można nawet uświadomić sobie, że funkcja, jaką pełni używana substancja lub mieszanina, przestaje być potrzebna, jeśli zmieni się stosowany proces produkcji lub konstrukcję produktu. To z kolei napędza innowacje. Przegląd wykorzystywanych materiałów i stosowanego procesu produkcji może również doprowadzić do zwiększenia skuteczności, w tym zmniejszenia używanych zasobów lub wytwarzania mniejszej ilości odpadów w trakcie cyklu życia produktu końcowego.

Przewaga konkurencyjna

Zastąpienie niebezpiecznych chemikaliów może dać przewagę konkurencyjną na rynku. Klienci docenią skuteczne produkty, które są również bezpieczniejsze dla pracowników i konsumentów oraz wywierają mniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Takie zastąpienie substancji chemicznych może umożliwić uzyskanie przewagi konkurencyjnej także klientom oraz przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez nich w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Odpowiednia sprzedaż swoich produktów pozwala wyróżnić się na tle konkurencji.

Zmniejszenie kosztów regulacyjnych

Niebezpieczne chemikalia podlegają surowszym regulacjom, aby chronić ludzi i środowisko naturalne przed ich szkodliwym wpływem. W związku z tym wymagają wzmożonej kontroli w miejscu pracy oraz na dalszym etapie łańcucha dostaw. Zastąpienie ich bezpieczniejszymi alternatywnymi chemikaliami lub technikami pozwala zaoszczędzić czas i wysiłki związane z zarządzaniem ryzykiem wynikającym z ich użycia.

Właściwe działanie

Wiele przedsiębiorstw uznaje zastąpienie niebezpiecznych chemikaliów po prostu za właściwe działanie. Ograniczenie potencjalnego ryzyka, na które narażone są osoby pracujące z niebezpieczną substancją, a także konsumenci używający takich produktów, oraz zmniejszenie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne to właściwy kierunek działania. W ten sposób wnosimy swój wkład w uczynienie Europy zdrowszym miejscem do życia dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń.

Czy potrzeba więcej czasu?

Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań i ich testowanie może zabrać dużo czasu. Jeśli dana substancja znajduje się w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń w systemie REACH, nie wolno jej używać po upływie jej daty ostatecznej. Jeśli do tego czasu nie uda się znaleźć alternatywnej substancji, należy złożyć wniosek o zezwolenie na używanie tej substancji.

Dalsze informacje patrz Udzielanie zezwoleń w systemie REACH

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)