Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) sporządza w imieniu ECHA opinie dotyczące społeczno-gospodarczego wpływu możliwych działań legislacyjnych dotyczących chemikaliów w ramach wymienionych niżej procesów REACH. Ostateczne decyzje podejmuje Komisja Europejska.

 

Ograniczenie 

Komitet dokonuje oceny wpływu społeczno-gospodarczego proponowanego ograniczenia produkcji, wprowadzania na rynek lub użytkowania substancji. Ocenia się także uwagi oraz analizy społeczno-gospodarcze przedkładane przez strony trzecie.
 

Zezwolenie 

W chwili złożenia wniosku o zezwolenie SEAC dokonuje oceny czynników społeczno-gospodarczych, a także dostępności, właściwości i wykonalności technicznej zastosowania środków alternatywnych w stosunku do użytkowania danej substancji. Ocenia się także wkład stron trzecich dotyczący wniosku.
 

Wnioski dyrektora wykonawczego ECHA

Na wniosek dyrektora wykonawczego ECHA SEAC wydaje opinie dotyczące kwestii społeczno-gospodarczych wiążących się z wszelkimi innymi aspektami bezpieczeństwa substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatu lub w wyrobach.
SEAC zapewnia także wsparcie naukowe służące doskonaleniu współpracy pomiędzy Unią Europejską, jej państwami członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa substancji, a także aktywnie uczestniczy w działaniach związanych ze wsparciem technicznym oraz budowaniem potencjału w zakresie rzetelnego zarządzania chemikaliami w krajach rozwijających się.
 

Skład

Członków SEAC wyznacza Zarząd ECHA spośród kandydatów zaproponowanych przez państwa członkowskie na trzyletnią, odnawialną kadencję.