Współpraca z akredytowanymi organizacjami zrzeszającymi zainteresowane podmioty

Współpraca z akredytowanymi organizacjami zrzeszającymi zainteresowane podmioty przyczynia się do zapewnienia sprawnego przepływu informacji między danym sektorem i Agencją. Akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty mogą wspierać prace ECHA w ramach różnych organów i sieci.

Zainteresowane podmioty proszone są o wskazanie organów i sieci, w których chciałyby działać. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz aby zapewnić wyrównaną liczbę zainteresowanych podmiotów reprezentujących poszczególne sektory, obserwatorzy są wybierani z wykazu zainteresowanych organizacji. Prowadzone są również działania w ramach takich inicjatyw, jak warsztaty dla akredytowanych organizacji zrzeszających zainteresowane podmioty oraz sieć pełnomocników ds. komunikacji, które są dostępne dla wszystkich akredytowanych zainteresowanych podmiotów.

Akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty mogą wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w działaniach następujących organów i sieci:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)