Zainteresowane strony

Wszystkie organizacje i osoby zainteresowane lub objęte przepisami dotyczącymi chemikaliów należą do grupy naszych zainteresowanych podmiotów i są zaproszone do wzięcia udziału w naszych pracach.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia otwartości i przejrzystości, a regularny, dwustronny dialog z naszymi zainteresowanymi podmiotami stanowi ważny element tej strategii. Dlatego też angażujemy zainteresowane podmioty w wiele działań oraz w swój proces decyzyjny.

Jak wziąć udział

Przez cały rok ECHA organizuje liczne wydarzenia i warsztaty, podczas których często istnieje możliwość bezpośredniej wymiany opinii z  pracownikami Agencji. Największym dorocznym wydarzeniem są Dni Zainteresowanych Podmiotów, które są otwarte i bezpłatnie dla wszystkich tych podmiotów. W wielu przypadkach nasze wydarzenia można śledzić za pośrednictwem internetu. Agencja organizuje także seminaria internetowe (webinaria) poświęcone różnym tematom, również otwarte i bezpłatne.

ECHA organizuje wiele konsultacji społecznych oraz wzywa i zachęca zainteresowane podmioty do udzielania odpowiedzi w ramach tych konsultacji. Wyniki konsultacji społecznych są publikowane na stronie internetowej ECHA oraz w cotygodniowych e-wiadomościach.

 

Akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty

Współpracujemy z szeregiem organizacji patronackich z różnych dziedzin i sektorów, działających na szczeblu UE i reprezentujących obszary swoich kompetencji. Te akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty wnoszą swoją wiedzę i pomagają Agencji w dotarciu do szerszego grona odbiorców. Jeżeli istnieje konkretny temat, który chcą Państwo omówić, zawsze można skontaktować się z organizacją reprezentującą daną dziedzinę.

 

 

Image

Jak stać się akredytowaną organizacją zrzeszającą zainteresowane podmioty

Jeżeli dana organizacja reprezentuje swój obszar kompetencji na szczeblu UE i jest zainteresowana bliższą współpracą z ECHA, może ubiegać się o status akredytowanej organizacji zrzeszającej zainteresowane podmioty. 

Więcej

 

Image

Współpraca z akredytowanymi organizacjami zrzeszającymi zainteresowane podmioty

Współpraca z akredytowanymi organizacjami zrzeszającymi zainteresowane podmioty przyczynia się do zapewnienia sprawnego przepływu informacji między danym sektorem i Agencją. 

Więcej

 

Image

Akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty ECHA

Oto wykaz aktualnych akredytowanych organizacji zrzeszających zainteresowane podmioty.

Więcej

 

Image

Pomoc od akredytowanych organizacji zrzeszających zainteresowane podmioty ECHA

Strona zawiera łącza internetowe do bezpłatnych, publicznie dostępnych narzędzi, informacji i przewodników.

Więcej

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)