Współpraca z równorzędnymi agencjami regulacyjnymi

 

Image

Agencja podpisała umowy o współpracy (protokół ustaleń lub oświadczenie intencyjne) z agencjami regulacyjnymi z 4 państw: Australii, Kanady, Japonii i USA. Umowy zawarto na przełomie 2010 i 2011 r. Działalność skupia się na wymianie informacji, najlepszych praktyk i wiedzy naukowej.

Te umowy o współpracy naukowo-technicznej mogą być wsparte przez kroczące plany prac. Wzajemne relacje między ECHA a równoważnymi jej organizacjami obejmują wideo- i telekonferencje na szczeblu dyrekcji oraz sesje dialogu technicznego między ekspertami po zidentyfikowaniu wzajemnych interesów i korzyści. Współpraca głównie koncentruje się na dialogu poświęconym najlepszym praktykom w zakresie uregulowań dotyczących działalności badawczej, narzędzi informatycznych i baz danych niezbędnych do właściwego zarządzania substancjami chemicznymi.

Współpraca na podstawie obecnych porozumień nie obejmuje wymiany poufnych informacji handlowych.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)