Zwiększanie świadomości w kluczowych krajach poza UE

 

Image

Zarówno organy, jak i przedstawiciele przemysłu spoza UE regularnie zwracają się do ECHA o możliwość zorganizowania wizyt grupowych i prezentacji wyjaśniających rozporządzenia UE i przedstawiających działalność Agencji. Agencja dokonuje wyboru grup odwiedzających, a jeszcze ostrożniej analizuje zaproszenia na prezentacje do państw trzecich. To że blisko jedna piąta występujących o rejestrację REACH to wyłączni przedstawiciele, pokazuje jak istotne jest dotarcie do przedsiębiorstw znajdujących się poza granicami UE. Ponadto kontakty zewnętrzne są również użyteczne dla Agencji w celu zrozumienia, jakie tematy są problematyczne dla przedsiębiorstw spoza Europy. Należałoby dla nich opracować dokument z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami na nie oraz inne materiały pomocnicze.

Priorytetowo traktuje się organy w państwach, które weryfikują swoje ustawodawstwo chemiczne, a organizowane przez nie wydarzenia mogą dotrzeć do szerokiej i znaczącej grupy. Prezentacje odbywają się w siedzibie Agencji w Helsinkach, podczas wydarzeń w państwach trzecich, a w niektórych przypadkach organizowane są wideokonferencje.

Na końcu warto podkreślić, że większość działań ECHA ma znaczenie międzynarodowe. Na całym świecie użytkownicy mogą korzystać z obszernych informacji dostępnych w witrynie ECHA, w szczególności pochodzących z rozpowszechnianych informacji o substancjach chemicznych (wykaz klasyfikacji i oznakowania oraz dane na temat zarejestrowanych substancji), obszernych informacji podawanych podczas licznych seminariów internetowych i informacji podczas Dnia Stron Zainteresowanych organizowanego przez ECHA. Wiele publikacji ECHA jest dostępnych w 23 językach.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)