18/09/2017 - Press release

Report: ECHA’s scrutiny has a profound impact on authorisation decisions

According to ECHA’s report the requirements for authorisation have introduced stricter controls of use and have therefore reduced risks from harmful chemicals to workers and the population at large. They have often led to early substitution to safer alternatives. Where applicants made a convincing case that substitution was not possible the recommended authorisations permit them to continue using substances of very high concern and to avoid substantial costs to society. 

Niektóre z naszych aplikacji i systemów informatycznych będą poddawane konserwacji.

Dowiedz się więcej o ich dostępności >

Wyszukiwanie chemikaliów

reach 2018 banner

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 28/06/2017 Termin: 28/09/2017
Substancje: 1
Data rozpoczęcia: 23/08/2017 Termin: 18/10/2017
Substancje: 1
Data rozpoczęcia: 20/09/2017 Termin: 20/10/2017
Substancje: 1

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 16/08/2017 Termin: 11/10/2017
Konsultacje: 6

Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy

Data rozpoczęcia: 05/09/2017 Termin: 20/10/2017
Substancje: 9

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 22/03/2017 Termin: 22/09/2017
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
Data rozpoczęcia: 21/06/2017 Termin: 21/12/2017
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 01/09/2017 Termin: 16/10/2017
Propozycje przeprowadzenia badań: 25

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 13/09/2017 Termin: 30/10/2017
Propozycje CLH: 7

BPR

Derogation to the exclusion criteria

Start date: 04/09/2017 Deadline: 04/11/2017
Active substance: 2

RSS (otwiera nowe okno)


Seminaria internetowe

 

 

Nadchodzące wydarzenia