PPORD

Samenvatting

Indien uw stof wordt onderworpen aan onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD), kunt u een PPORD-kennisgeving indienen bij ECHA om vrijgesteld te worden van de verplichting tot registreren.

Eerst moet u bij REACH-IT aangemeld zijn.

Bereid uw kennisgeving voor met de nieuwste versie van IUCLID en dien deze in via REACH-IT.

Een dossier opstellen en indienen

  1. Lees de handleiding over het opstellen van registratie- en PPORD-dossiers. 
  2. Maak uw PPORD-kennisgevingsdossier in IUCLID.
  3. Gebruik de validatieassistent-plug-in van IUCLID om te kijken of er informatie ontbreekt en controleer van tevoren bepaalde 'bedrijfsregels'.
  4. Met de IUCLID-plug-in voor berekening van tarieven kunt u een schatting krijgen van het tarief voor uw PPORD-kennisgevingsdossier.
  5. Dien uw PPORD-kennisgevingsdossier in via REACH-IT.

Lees voor stapsgewijze instructies de informatie in REACH-IT.

ECHA kent het PPORD-kennisgevingsnummer toe nadat de volledigheid van de informatie is gecontroleerd en de relevante PPORD-vergoeding is betaald.

Opstellen en indienen van een dossier voor aanvraag van een PPORD-verlenging

Een verzoek tot verlenging van een PPORD wordt opgesteld in IUCLID in de vorm van een spontane bijwerking van de bestaande kennisgeving en wordt daarna via REACH-IT ingediend.

NB: Dien uw verzoek minstens vier maanden vóór afloop van uw vrijstelling in en betaal het tarief binnen dertig dagen. Zo kan het Agentschap uw verzoek tijdig voor de verloopdatum verwerken.

Volg bij het opstellen van uw dossier in IUCLID de instructies in de handleiding over het opstellen van registratie- en PPORD-dossiers.