Meertaligheid

De webinhoud die ECHA produceert is voor het merendeel beschikbaar in alle officiële talen van de EU. Hetzelfde geldt voor vele door het agentschap geproduceerde openbare documenten (zoals richtsnoeren, wegwijzers, factsheets, voorlichtingsfolders en besluiten met algemene strekking). Persberichten, nieuwsartikelen, regelmatig bijgewerkt materiaal op internet en sociale media, informatie uit databases of complexe wetenschappelijke regelgevingsrichtsnoeren worden evenwel niet vertaald.

In voorkomend geval organiseert ECHA ook raadplegingen om feedback te verkrijgen van belanghebbenden en om wetenschappelijke informatie te verzamelen voor zijn regelgevingsprocedures. Raadplegingen die gericht zijn tot een specifieke groep belanghebbenden worden gehouden in (een) ta(a)l(en) die het voor de betrokkenen mogelijk moet(en) maken de gevraagde bijdrage en informatie te verstrekken. In het kader van raadplegingen die gericht zijn tot een breed publiek worden in alle officiële EU-talen de volgende documenten gepubliceerd: i) een nieuwsbericht waarmee het publiek op de hoogte wordt gebracht van de start van de raadpleging en ii) een samenvatting van elke raadpleging (waarin de achtergrond, de doelstellingen en de gezochte informatie worden geschetst).

Op beide soorten raadplegingen kan in elke officiële taal van de EU worden gereageerd.

U kunt de vertalingen op deze website bekijken door de standaardtaal te wijzigen in het dropdownmenu dat u rechtsbovenaan elke pagina vindt. Via de documentenbibliotheek hebt u ook gemakkelijk toegang tot de vertaalde documenten, die op soort en categorie kunnen worden gesorteerd.

De documenten en webpagina’s van ECHA worden vertaald door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, dat gevestigd is in Luxemburg en vertaaldiensten verleent aan alle EU-agentschappen.

Individuele ECHA-besluiten en andere verzoeken in verband met de informatie die in of ten behoeve van registratiedossiers wordt verstrekt, worden in overeenstemming met de talenverordening (Verordening nr. 1 van 1958, zoals later gewijzigd) opgesteld in de taal van het betreffende dossier. Bij uitzondering en voor zover de middelen het toelaten, kan ECHA op verzoek voor een informele vertaling van dergelijke mededelingen zorgen.

De officiële talen van de EU zijn het Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.