Inzicht in de drinkwaterrichtlijn

De herziene drinkwaterrichtlijn is bedoeld om burgers en het milieu tegen de schadelijke gevolgen van verontreinigd drinkwater te beschermen en de toegang tot drinkwater te verbeteren. De richtlijn is op 12 januari 2021 in werking getreden en is een herziene versie van de oorspronkelijke drinkwaterrichtlijn van 1998.

De richtlijn voorziet in minimumvereisten voor materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water in de hele EU. Deze harmonisatie draagt bij tot een uniform niveau van gezondheidsbescherming voor alle burgers van de EU en tot een betere werking van de interne markt.

In artikel 11 van de herziene richtlijn wordt het kader vastgesteld voor minimumvereisten inzake hygiëne voor materialen die in contact komen met drinkwater. ECHA zal de Europese Commissie bij de handhaving van deze richtlijn helpen door het opstellen van:

  • Europese positieve lijsten met uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen die mogen worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen die in contact komen met drinkwater;
  • risicobeoordelingsmethoden en informatievereisten voor de beoordeling van uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen die aan de positieve lijsten kunnen worden toegevoegd;
  • administratieve procedures voor het bijwerken van de positieve lijsten.

Nadat de positieve lijsten zijn gepubliceerd, zal ECHA de lijsten blijven bijwerken door nieuwe vermeldingen toe te voegen en bestaande vermeldingen te wijzigen of stoffen te verwijderen.

Tijdlijn

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032