Wat wel en wat niet te doen bij SIEF-onderhandelingen

Deze adviezen over wat wel en wat niet te doen kunnen uw samenwerking met andere mederegistranten gemakkelijker doen verlopen.

 

Wel doen Niet doen
Betrouwbaar, consequent en open zijn in uw communicatie

Te veel tijd besteden aan het bespreken van wie de hoofdregistrant zal zijn

Op tijd handelen en een tijdlijn voor uw registratie vaststellen

Ervan uitgaan dat iemand anders uw werk voor u zal doen en de stof zal registreren

Reageren op berichten van de andere SIEF-leden

De tijd en middelen die nodig zijn voor het opstellen van het dossier onderschatten

 Het initiatief nemen bij SIEF's die zeer belangrijk zijn voor uw bedrijf, vooral wanneer geen ander SIEF-lid bereid lijkt te zijn om dit te doen

Vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie openbaar maken

✓ Uw besprekingen richten op het gedaan krijgen van zaken in het SIEF – en als u het niet eens kunt worden over hoe het werk onder de SIEF-leden moet worden verdeeld: overwegen om een consultant in te huren

Op u laten wachten

Het eens worden over een krachtig model voor het delen van kosten

Sommige SIEF-leden begunstigen boven anderen

Het bedrijf/de persoon met wie u onderhandelt behandelen zoals u zelf verwacht te worden behandeld

Zonder onnodige vertraging de informatie verstrekken die nodig is om verder te gaan met de opstelling van het gezamenlijke registratiedossier

✓ Op de hoogte blijven van alle communicatie tussen SIEF-leden

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)