Naar content
Naar content

Welke informatie hebt u nodig?

Om uw registratie te kunnen opstellen zult u eerst moeten weten welke gegevens u moet verzamelen om veilig gebruik van uw stof aan te tonen. Vervolgens vermeldt u deze gegevens in uw registratiedossier, dat gezamenlijk wordt opgesteld door alle bedrijven die dezelfde stof registreren.

U en uw mederegistranten zijn verantwoordelijk voor het gezamenlijke deel van uw registratiedossier, dat meestal gelijk is voor alle registranten van dezelfde stof. Het individuele deel bestaat uit informatie die specifiek geldt voor uw eigen bedrijf.

Er zijn drie hoofdtypen informatie in het gezamenlijke deel van uw registratie:

  • fysische en chemische eigenschappen van de stof,
  • eigenschappen van de stof met betrekking tot het milieu,
  • eigenschappen van de stof met betrekking tot de menselijke gezondheid.

U controleert binnen uw informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (SIEF) welke informatie al beschikbaar is en welke informatie u nog moet verzamelen of genereren.

Hoeveel informatie vereist is hangt af van de grootste hoeveelheid die onder de gezamenlijke indiening moet vallen. De informatie en kosten voor de benodigde gegevens worden door alle registranten gedeeld.

Afhankelijk van de eigenschappen van de stof en de beschikbare informatie kunnen of hoeven sommige testen niet te worden uitgevoerd. Deze situaties worden aanpassingen genoemd.

In het individuele deel van uw dossier neemt u bedrijfsspecifieke informatie op over:

  • stofidentificatie (bestanddelen, onzuiverheden, additieven)
  • gebruik en gebruiksomstandigheden van de stof voor de gehele levenscyclus van de stof (van vervaardiging tot afval)

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1