QSAR Toolbox

De Toolbox is een softwareapplicatie waarmee overheden, chemische bedrijven en andere belanghebbenden lacunes in (eco)toxiciteitgegevens kunnen aanvullen. Die gegevens zijn nodig om de gevaren van chemische stoffen te kunnen beoordelen. In de Toolbox zijn informatie en tools uit diverse bronnen verwerkt in een logische werkstroom. Van cruciaal belang hierbij is de groepering van chemische stoffen in chemische categorieën.

De voornaamste functies van de Toolbox zijn:

  1. het identificeren van de relevant structurele kenmerken en de potentiële werking(swijze) van een bepaalde chemische stof;
  2. het identificeren van andere chemische stoffen met dezelfde structurele kenmerken en/of werking(swijze);
  3. het gebruik van bestaande experimentele gegevens om de lacune(s) in de gegevens op te vullen.

 

Voorbeelden van gebruik van de QSAR Toolbox van de OESO

Image
De voorbeelden zijn bedoeld om het gebruik van de QSAR Toolbox van de OESO te stimuleren met het oog op de deadline van 2018. Deel 1 (inleiding) geeft achtergrondinformatie over de QSAR Toolbox van de OESO, waaronder algemene beschouwingen. Deel 2 bevat casestudies voor geselecteerde stoffen.