Wat zijn uw verplichtingen

In het kader van REACH hebt u specifieke verplichtingen voor elke afzonderlijke stof die u vervaardigt, invoert of gebruikt. Uw verplichtingen hangen af van uw rol in de toeleveringsketen voor de specifieke stof.

Ook voor mengsels of voorwerpen hebben de meeste REACH-verplichtingen betrekking op de stoffen die in die mengsels of voorwerpen voorkomen.

Als uw stof of mengsel als gevaarlijk is ingedeeld, moet u tevens de CLP-voorschriften naleven.

Wat is de Navigator?

De Navigator is een interactieve tool die u helpt bij het:

  • bepalen van uw rol in de toeleveringsketen;
  • vaststellen van uw verplichtingen voor afzonderlijke stoffen;
  • vinden van relevante begeleidingsdocumenten, handleidingen, wetgeving en verwijzingen naar andere informatiebronnen die u kunnen helpen bij het nakomen van uw verplichtingen.

Een Navigatorsessie heeft betrekking op een specifieke stof.

Als u mengsels formuleert, gebruikt of hanteert, moet u voordat u de Navigator gebruikt eerst bepalen welke stoffen in die mengsels voorkomen.

Bent u een producent, importeur of leverancier van voorwerpen en twijfelt u voor welke stoffen u de Navigator moet gebruiken, dan kunt u beginnen door te klikken op "Informatie voor producenten, importeurs of leveranciers van voorwerpen" hieronder.

De Navigator geeft u dan een lijst van verplichtingen voor een gegeven stof op basis van uw antwoorden op een reeks vragen, bv. of u de stof vervaardigt of invoert, in welke hoeveelheid, voor welk gebruik, of de stof als gevaarlijk is ingedeeld enzovoort. Tijdens de Navigatorsessie wordt bij elke vraag uitleg gegeven om u te helpen bij uw keuze tussen de gegeven mogelijkheden.

De tool leidt u stap voor stap, helpt u mogelijke verplichtingen in het kader van REACH en CLP vast te stellen voor uw specifieke stof en geeft relevante ondersteuning om deze verplichtingen na te komen. De Navigator geeft echter alleen algemeen advies en lost geen specifieke problemen op (u krijgt bijvoorbeeld geen aanbevelingen over de indeling van een bepaalde stof in het kader van CLP).

 

De Navigator gebruiken

Relevante uitleg uit een algemene lijst van REACH- en CLP-verplichtingen

De "Algemene lijst van verplichtingen" bevat alle mogelijke verplichtingen die de tool bevat, met een link naar uitleg over hoe deze verplichtingen kunnen worden nagekomen. Als u al weet welke verplichtingen voor u gelden, kunt u direct naar deze lijst gaan om de bijbehorende uitleg te vinden.

Over de Navigator


Hoe werkt de Navigator?

De Navigator stelt u een reeks vragen over uw stof. Het is belangrijk deze vragen correct te beantwoorden, want anders geeft de Navigator een verkeerde lijst verplichtingen. Het is daarom sterk aan te bevelen de uitleg onder iedere vraag zorgvuldig te lezen voordat u de vragen beantwoordt.

In bepaalde probleemgevallen kan het lastig zijn om een vraag te beantwoorden. Als de uitleg in zo'n geval ontoereikend is, is het aan te raden een deskundige te raadplegen.

Welke vragen u voorgelegd krijgt, hangt af van uw antwoorden op de eerdere vragen.

Een Navigatorsessie is niet voor elke stof hetzelfde: u krijgt per geval alleen de vragen die relevant zijn op basis van de antwoorden die u in iedere stap hebt gegeven.

 

Wat heb ik nodig voordat ik een sessie start?

Bepaal voor u de Navigator gebruikt met welke stoffen u te maken hebt of voor welke stoffen u een Navigatorsessie wilt doorlopen. U moet de Navigator voor elke stof apart gebruiken, aangezien de vragen van stof tot stof kunnen verschillen (REACH geldt voor alle stoffen als zodanig, in een mengsel of in een voorwerp).

Het is mogelijk dat u verschillende stoffen op dezelfde manier vervaardigt, invoert of gebruikt, zodat uw antwoorden op de vragen hetzelfde zullen zijn. In dit geval krijgt u voor deze stoffen uit verschillende Navigatorsessies dezelfde lijst verplichtingen.

 

Hoe kan ik de tool aan mijn wensen aanpassen?

  • Mijn opmerkingen

Bij iedere vraag kunt u uw eigen opmerkingen invoegen. Deze opmerkingen zijn enkel voor uw referentie (bv. motivering van het antwoord, opmerkingen voor een collega). De tool houdt er geen rekening mee bij het bepalen van uw verplichtingen.

Om een opmerking toe te voegen, klikt u op de knop "Mijn opmerkingen". Deze opmerkingen worden opgeslagen in de "Geschiedenis" van uw sessie.

  • Geschiedenis

Met de "Geschiedenis"-knop kunt u alle gestelde vragen weergeven, met uw bijbehorende antwoorden en opmerkingen en de verplichtingen in het kader van REACH en CLP voor de betreffende situatie.

Het is mogelijk om slechts één of een paar van deze onderwerpen weer te geven en om ze hetzij als tabel hetzij als lijst weer te geven.

De sessie is niet voltooid voordat alle vragen zijn beantwoord. De "Geschiedenis" van de onvoltooide sessie zal op het scherm worden weergegeven onder de kop "Tijdelijke geschiedenis".

De "Geschiedenis", inclusief de details van de onvoltooide sessie, wordt gedurende dertig dagen bewaard.Als u de inhoud van de sessie langer wilt bewaren, kan dit met behulp van de browserfuncties (bv. "Bestand > Opslaan als …" of gelijkwaardige functie, afhankelijk van uw internetbrowser).

  • Het antwoord op een vraag wijzigen

Met de knop "Vorige" kunt teruggaan om het antwoord op een reeds beantwoorde vraag te wijzigen. Het is ook mogelijk het antwoord op iedere andere eerdere vraag te veranderen. Daarvoor moet u eerst in uw "Geschiedenis" kijken.

In de "Geschiedenis" kunt u aan het einde van iedere vraag op de knop "Bewerken" klikken. U wordt dan naar die vraag geleid en kunt het antwoord wijzigen. Als u het antwoord op een vorige vraag verandert, gaat uw sessie vanaf dat punt verder en gaan alle antwoorden die u al op volgende vragen hebt gegeven, verloren.

  • Uitkomst van een sessie

Aan het einde van de sessie kunt u de lijst met verplichtingen die voor u gelden vinden door op de knop "Verplichtingen" te klikken of door de "Geschiedenis" te bekijken. Vanaf deze lijst van verplichtingen wordt u doorverwezen naar de relevante wetgeving en begeleidingsdocumenten, die meer details bevatten. Ook vindt u hier nuttige verwijzingen naar nadere informatie.

 

Hoe kan ik een eerdere sessie ophalen?

Telkens wanneer u een Navigatorsessie start, krijgt u een unieke Navigator-ID toegekend, die uit een willekeurig gegenereerde reeks cijfers bestaat. Als u een sessie onderbreekt, kunt deze altijd opnieuw oppikken door op "Een eerdere sessie ophalen" te klikken en uw Navigator-ID in te voeren. "Een eerdere sessie ophalen" kan ook worden gebruikt om voltooide sessies op te halen.

U wordt geadviseerd uw Navigator-ID voor elke sessie op te slaan zodra u een sessie start en hem te koppelen aan de identiteit van de stof waarvoor u de sessie doorloopt. Let op: u kunt alleen het sessienummer (en niet de stofnaam op zichzelf of in combinatie met het nummer) gebruiken om een eerdere sessie op te halen.

De Navigator-ID verschijnt, zodra deze is toegekend, bovenaan op elke pagina van uw sessie na de woorden "Uw Navigator-ID is:". U kunt dit nummer ook terugvinden door de "Geschiedenis" af te drukken of op te slaan (via uw browser, zoals hierboven beschreven onder "Geschiedenis").