Voor de uitvoering van de vervangingsstrategie voor veiligere chemische stoffen is het belangrijk dat de verschillende belanghebbenden samenwerken. Samenwerkingsnetwerken spelen een belangrijke rol bij de coördinatie en de bevordering van innovatie en de vervanging met kennis van zaken.

Netwerk voor vervanging

ECHA heeft een netwerk opgezet waarin belanghebbenden informatie kunnen uitwisselen over vervanging en waarmee grensoverschrijdende samenwerking binnen de EU wordt bevorderd. De openingsvergadering vond plaats in oktober 2017.

Wilt u toetreden tot het netwerk? Het staat open voor alle belanghebbenden die actief willen meewerken aan vervangingsinitiatieven in de EU, met als doel overheidsinstanties en -agentschappen, het bedrijfsleven, ngo’s, academici en consultants samen te brengen.

 

 Substitution to safer chemicals - European Information Sharing Network

Deze groep op LinkedIn is er om informatie over het overstappen op veiligere chemische stoffen te bespreken en te delen. Hij heeft als doel autoriteiten, brancheorganisaties, bedrijven, onderzoekers, ngo’s en andere relevante actoren met bewezen belangstelling en ervaring inzake vervanging samen te brengen op EU-niveau.

 Netwerk van deskundigen voor REACH SEA en analyse van alternatieven

Het Netwerk van deskundigen voor REACH SEA en analyse van alternatieven (NeRSAP) is opgericht ter bevordering van de uitwisseling van ideeën en informatie over concepten, methoden en ervaringen met betrekking tot de sociaal-economische analyse en de analyse van alternatieven in het kader van de REACH-verordening en de EU-wetgeving of de nationale wetgeving inzake chemische stoffen. Het netwerk is gebaseerd op samenwerking tussen ECHA, de lidstaten en belanghebbenden uit het bedrijfsleven en ngo's.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..