CLP

De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen.

Procedures

 

Image

In de meeste gevallen moeten leveranciers een besluit nemen over de indeling van een stof of mengsel. Dit wordt zelf-indeling genoemd.

Image

Leveranciers moeten een stof of mengsel in een verpakking, voordat zij deze op de markt brengen, etiketteren volgens de vereisten van de CLP-verordening in een van de volgende gevallen:

  • een stof is ingedeeld als gevaarlijk
  • een mengsel bevat een of meer stoffen die zijn ingedeeld als gevaarlijk boven een bepaalde drempel.

 

Veiligheidsinformatiebladen

Image

Veiligheidsinformatiebladen zijn het belangrijkste instrument om ervoor te zorgen dat fabrikanten en importeurs in de toeleveringsketen voldoende informatie verstrekken om het veilige gebruik van hun stoffen en mengsels mogelijk te maken.

Procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering

Image

 In sommige situaties moet de indeling van een stof worden geharmoniseerd en op communautair niveau verplicht worden gesteld om een adequaat risicobeheer in de gehele Europese Gemeenschap te waarborgen.

 

Alternatieve chemische namen in mengsels

Image

Leveranciers die bezorgd zijn over het openbaar maken van de volledige samenstelling van een mengsel op het etiket of het veiligheidsinformatieblad, kunnen het gebruik van een alternatieve naam voor een stof aanvragen om het vertrouwelijke karakter van hun activiteiten en in het bijzonder hun intellectuele-eigendomsrechten te beschermen.

C&L-inventaris

Image

De inventaris van indelingen en etiketteringen (C&L-inventaris) is een gegevensbank met van fabrikanten en importeurs ontvangen basisinformatie over aangemelde en geregistreerde stoffen.

 

Nanomaterialen onder REACH en CLP

Image

Nanotechnologie breidt zich snel uit en wordt gebruikt in verschillende toepassingsgebieden, zoals de gezondheidszorg, gebruiksartikelen zoals cosmetica en elektronica, energietechnologieën, levensmiddelen en de landbouw.

Gifcentra

Image

De website van de gifcentra is opgericht als verzamelplaats waar de instrumenten en de vormvereisten staan waarmee bedrijven informatie moeten indienen bij de aangewezen organen en gifcentra.