Aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden.

  • AS = active substance (werkzame stof)
  • PT = product type (productsoort)
  • AS/PT = combinatie van werkzame stof/productsoort
Deadline Topic Action Legal basis More information
Multiple deadlines Successful notifications Apply**
  • For active substance evaluation under Regulation (EU) No 1062/2014 for successfully notified active substance – product type combinations
RPR Art 3(2)* View
01 March 2023 Withdrawal of all participants Notify
  • Potassium dimethyldithiocarbamate PT 9, 11, 12
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17

View

23 May 2023 Withdrawal of all participants Notify
  • Silver-polyethylenimine-chloride PT1,2,9,
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17

View

30 June 2023 Withdrawal of all participants Notify
  • Biphenyl-2-ol PT7
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17

View

4 August 2023 Withdrawal of all participants Notify
  • Reaction products of: glutamic acid and N-(C12-C14-alkyl)propylenediamine (Glucoprotamin) PT2, 4
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17

View

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).