Inwinnen van informatie

Informatie over beschikbare tests en onderzoeken

Elke aanvrager die met het oog op zijn toelatingsaanvraag op grond van de BPR van plan is tests of onderzoeken te verrichten waarbij gewervelde dieren betrokken zijn, moet bij ECHA een informatieverzoek indienen via R4BP 3. Dit informatieverzoek heeft tot doel na te gaan of dergelijke tests of onderzoeken al werden ingediend op grond van de Biocidenverordening of de vroegere Biocidenrichtlijn. Dit informatieverzoek is optioneel voor gegevens in verband met tests waarbij geen gewervelde dieren betrokken zijn.

Het informatieverzoek is een noodzakelijke voorwaarde die moet worden vervuld voordat een geschil over gezamenlijk gebruik van gegevens bij ECHA kan worden ingesteld (in verband met onderzoeken met gewervelde of ongewervelde dieren), ook in situaties waarbij de toekomstige aanvrager al weet wie de gegevenseigenaar(s) is/zijn of indien al onderhandelingen gestart zijn.

Indien dergelijke tests of onderzoeken werden ingediend, zal ECHA de contactgegevens van de gegevensindiener aan de aanvrager bezorgen. De gegevens zullen worden gehaald uit dossiers die werden ingediend op grond van de vroegere Biocidenrichtlijn en de Biocidenverordening. ECHA zal geen informatie verstrekken over individuele tests of onderzoeken.

Gegevensbescherming/gebruik van gegevens door latere aanvragers

Indien de toepasselijke gegevensbeschermingstermijn verstreken is, kan ECHA ermee instemmen dat de latere aanvragers verwijzen naar de gegevens in de originele aanvraag.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)