Aanvraag- en beoordelingsprocedure

Voor het indienen van aanvragen voor de 'chemische gelijkenis'-check maken bedrijven gebruik van hulpmiddelen voor elektronische indiening. Aanvragen worden via R4BP 3 als IUCLID-bestand bij ECHA ingediend. Voor gezamenlijke aanvragen dient één van de aanvragers eerst contact op te nemen met ECHA via de ECHA Helpdesk om het nummer van de gezamenlijke aanvraag te ontvangen.

Dit diagram geeft een overzicht van de aanvraagprocedure voor de 'chemische gelijkenis'-check

Stappen

De aanvraagprocedure bestaat uit verschillende stappen. Elke stap moet worden afgerond voordat de aanvraag door kan gaan naar de volgende stap. Het is van belang dat de aanvrager ervoor zorgt dat alle relevante termijnen worden gehaald; anders zal de aanvraag in de loop van de procedure worden afgewezen.

 

Afbeelding

Gezamenlijke aanvraag: één van de aanvragers neemt contact op met ECHA om het nummer van de gezamenlijke aanvraag te ontvangen.

 
Afbeelding

Individuele aanvraag: De aanvrager dient de aanvraag in via R4BP 3.

Gezamenlijke aanvraag: Alle aanvragers dienen hun aanvragen in.

 
Afbeelding

ECHA controleert of de aanvraag en de gegevens in het juiste formaat zijn ingediend en verstuurt de factuur voor de kosten via R4BP 3.

 
Afbeelding

De aanvrager betaalt de betreffende kosten aan ECHA binnen 30 dagen na de factuurdatum.

 
Afbeelding

ECHA accepteert de aanvraag en begint met de beoordeling van de chemische gelijkenis.

 
Afbeelding

Als er aanvullende informatie nodig is voor de uitvoering van de beoordeling, zal ECHA de aanvrager om de ontbrekende informatie vragen. Op hetzelfde moment zal ECHA een termijn vaststellen waarbinnen de aanvrager deze informatie dient te verstrekken.

 
Afbeelding

De aanvrager heeft 15 dagen om commentaar te leveren op de uitkomst van de beoordeling.

 
Afbeelding

ECHA zal de definitieve uitkomst uitbrengen.

 

Deelnemers

De belangrijkste deelnemers aan de procedure voor indiening van het dossier zijn:

Aanvragers

Aanvragers hebben de verantwoordelijkheid om dossiers te leveren die alle relevante informatie bevatten voor de controle van de chemische gelijkenis en om aanvullende informatie te verstrekken wanneer ECHA daarom vraagt. Aanvragers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in hun dossiers.

ECHA

Het is de taak van ECHA ervoor te zorgen dat de informatie in een correct formaat in de dossiers is opgenomen. ECHA voert ook de beoordeling van de chemische gelijkenis-check uit en zorgt ervoor dat de indieningsprocedure plaatsvindt binnen de gestelde tijdkaders.
 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)