'Chemische gelijkenis'-check

Bedrijven kunnen ECHA vragen om een 'chemische gelijkenis'-check op hun werkzame stof uit te voeren in gevallen waarbij er nog geen definitieve beslissing over de goedkeuring van de werkzame stof is genomen. Dat kan zijn wanneer de werkzame stof wordt beoordeeld onder de Biocidenverordening (BPR) ("Verordening (EU) nr. 528/2012"), ook als het dossier van de werkzame stof werd ingediend onder de Biocidenrichtlijn 98/8/EG, of wanneer bedrijven nog geen aanvraag voor toelating hebben ingediend voor de werkzame stof.

De 'chemische gelijkenis'-check is een beoordeling die vergelijkbaar is met de beoordeling van de technische gelijkwaardigheid die staat beschreven in artikel 54 van de Biocidenverordening. Deze wordt echter alleen uitgevoerd op de identiteit van de stof en de chemische samenstelling van een werkzame stof die afkomstig is van één bepaalde bron met als doel gelijkenis vast te stellen ten aanzien van de chemische samenstelling van dezelfde stof afkomstig van een andere bron.

De 'chemische gelijkenis'-check verschilt van de beoordeling van de technische gelijkwaardigheid onder artikel 54 van de BPR omdat er nog geen besluit over de goedkeuring van de werkzame stof is genomen en de officiële referentiebron van de werkzame stof dus nog niet is vastgesteld.

De check is ontwikkeld voor de volgende situaties:

a. Individuele aanvragen: De vergelijking van een bepaalde alternatieve bron van een werkzame stof van de biocide, die is ingediend voor beoordeling onder de Biocidenrichtlijn 98/8/EG of de Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 maar waarover nog geen definitief besluit is genomen, met de bron(en) beschreven in het dossier dat is ingediend voor de beoordeling van deze werkzame stof van de biocide.

b.  Gezamenlijke aanvragen: De vergelijking van twee of meer bronnen van dezelfde werkzame stof met het oog op een mogelijke gezamenlijke aanvraag voor toelating van een werkzame stof onder de Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012.

De 'chemische gelijkenis'-check is een extra service van ECHA die niet was gepland onder de Biocidenverordening, en is een vrijwillige controle. Er worden kosten voor de service in rekening gebracht afhankelijk van het bereik van de uit te voeren beoordeling volgens de definitie in het besluit van de raad van bestuur van ECHA 31/2013.

Bedrijven die een 'chemische gelijkenis'-check door ECHA willen laten uitvoeren, moeten een aanvraag indienen via R4BP 3. 

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)