Naar content
Naar content

Verordeningen

De nieuwe EU-wetgeving inzake chemische stoffen is van toepassing op alle industriële sectoren waarin chemische stoffen worden gebruikt en op de hele toeleveringsketen. Zij maakt ondernemingen verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hen op de markt gebrachte chemische stoffen.

 

REACH

Image

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren. Ook bevordert deze verordening alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen. 
 

CLP

Image

De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen.
 

 

Biocidenverordening

Image

De Biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruik van biociden die worden gebruikt om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van de actieve stoffen in de biocide.
 

Verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming

Image

De verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent of PIC, Verordening (EU) nr. 649/2012) regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en legt verplichtingen op aan bedrijven die deze chemische stoffen naar niet-EU-landen willen uitvoeren. Zij geeft binnen de Europese Unie uitvoering aan het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure voor voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel.
 


Route: .live1

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.

Lees meer over hoe wij cookies gebruiken.