Ken uw portfolio

 

Ken uw portfolio

Ga uit van uw portfolio en stel vast welke stoffen voor 31 mei 2018 geregistreerd moeten worden. Fris uw kennis over REACH-verplichtingen op en beslis welke stoffen u in de handel wilt blijven brengen. 

Identificeer uw stoffen correct

Een eenduidige en correcte identificatie van uw stoffen is een voorwaarde voor een succesvolle en conforme registratie.  Controleer  of de informatie over de stofidentiteit die u bij de preregistratie hebt verstrekt, nog geldig is. Maak uzelf vertrouwd met de informatie-eisen van REACH die voortvloeien uit de hoeveelheid en de toepassingen van uw stoffen. Later in het proces zult u met behulp van de IUCLID-softwareapplicatie alle vereiste informatie moeten verzamelen in een registratiedossier (zie stap 5 'Stel uw registratiedossier op in IUCLID').

Tips:

Misschien wilt u een adviseur inhuren om uw taken in het kader van REACH uit te voeren. Voordat u hierover een beslissing neemt, kan het nuttig zijn om de checklist hieronder door te nemen.

 

 

 

 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)