REACH 2018

REACH 2018

Is deze termijn van toepassing op u?

Als u chemische stoffen vervaardigt of invoert van buiten de EU in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar, hebt u mogelijk registratieverplichtingen in het kader van REACH. En als u een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt of invoert, kan het zijn dat hierin stoffen aanwezig zijn die afzonderlijk geregistreerd moeten worden.

Als u stoffen die u in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar vervaardigt of invoert van buiten de EU, al hebt gepreregistreerd maar nog niet geregistreerd, is de REACH-registratietermijn van 31 mei 2018 van belang voor u.

infographic image

REACH 2018

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.