Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 22 oktober 2020. Database contains 23032 unique substances and contains information from 101002 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
ε-Caprolactone, oligomers, esters with acrylic acid and 2,2,2',2'-tetrakis (hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
500-276-7 89800-10-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with propylidynetrimethanol
500-099-5 37625-56-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with 2,2'-oxydiethanol
500-092-7 36890-68-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ε-caprolactam
203-313-2 105-60-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
γ-methylaziridine-1-propylamine
278-047-3 74993-03-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
γ-cyclodextrine methyl esters
418-710-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-methylaziridine-1-propiononitrile
223-798-4 4078-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-D-glucose pentaacetate
210-074-8 604-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-D-Glucopyranose, 4,6-O-ethylidene-1-O-(trimethylsilyl)-, bis(dichloroacetate)
604-683-1 149312-24-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-D-glucopyranose, 1,6-anhydro-2-azido-2-deoxy-4-O-(6-methyl-2,3-bis-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranuronosyl)-3-acetate
433-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-cyclodextrine methyl ethers
411-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-chloropropiophenone
213-317-6 936-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-chlorophenetole
210-757-0 622-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-bromostyrene
203-131-3 103-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-coco alkyl derivs.
284-219-9 84812-94-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-C8-18-alkyl derivs., monopotassium salts
290-475-2 90170-42-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-N-methyl-, ethyl ester
613-167-5 6315-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-N-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, N-coco acyl derivs., disodium salts
270-131-8 68411-57-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol
254-272-2 39068-94-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β,β-carotene
230-636-6 7235-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-al
229-846-0 6784-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β,2,2,3-tetramethylcyclopent-3-ene-1-butanol
276-333-2 72089-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-γ-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-tocopheryl hydrogen succinate
224-403-8 4345-03-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-tocopherol
200-412-2 59-02-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetonitrile
225-677-1 5005-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetamide
230-663-3 7251-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetic acid
243-020-7 19395-41-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetic acid
243-020-7 19395-41-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetamide
243-019-1 19395-39-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylbenzeneacetyl chloride
217-493-5 1871-76-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
410-400-0 88671-89-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-methylenebenzyl acetate
218-620-7 2206-94-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylcyclohexylmethyl acetate
236-798-4 13487-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylcyclohexanepropanol
234-091-5 10528-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-α-phenylpyridine-2-methanol
243-110-6 19490-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2