Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
416-900-5 79723-02-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium tetrakis(1-naphthoyloxy) borate (1-)
429-410-1 182235-77-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium trihydrogen bis(o,o'-xynaphthalenediolato)
484-430-8 502157-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium, Trihydrogen-bis(methylenediphenolate
484-270-9 318276-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrapotassium 2-(4-(5-(1-(2,5-disulfonatophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-hydroxypyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-3-ethoxycarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzene-1,4-disulfonate
405-240-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrapotassium 4-[5-[3-carboxylato-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-ylidene]-3-(piperidinocarbonyl)penta-1,3-dienylidene]-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazole-3-carboxylate
430-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate)
430-630-5 10596-22-2 Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium (c-(3-(1-(3-(e-6-dichloro-5-cyanopyrimidin-f-yl(methyl)amino)propyl)-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo)-4-sulfonatophenylsulfamoyl)phthalocyanine-a,b,d-trisulfonato(6-))nickelato II, where a is 1 or 2 or 3 or 4,b is 8 or 9 or 10 or 11,c is 15 or 16 or 17 or 18, d is 22 or 23 or 24 or 25 and where e and f together are 2 and 4 or 4and 2 respectively
410-160-7 148732-74-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 10-amino-6,13-dichloro-3-(3-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate
402-590-9 109125-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 2,2''-diamino-8,8''-dihydroxy-4',4'''-{4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,6-diyldiimino}bis(naphthalene-1-azobenzene-2',6-disulfonate)
442-680-5 443688-20-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 2,4-diamino-3-[[2-sulfo-4-[[4-sulfophenyl]azo]phenyl]azo]-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-benzenesulfonate
460-480-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrasodium 2-(4-fluoro-6-(methyl-(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
432-550-6 243858-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl-4-(2,5-disulfonatophenylazo)phenylazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzene-1,4-disulfonate
400-430-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[8-[(4,6-dichloro-5-cyano-pyrimidin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate
400-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[piperazine-1,4-diyl-bis[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)amino(2-acetylamino-4,1-phenylene)azo]]bis(naphthalene-1,5-disulfonate)
400-010-9 81898-60-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[4-[[4,6-bis-[(3-sulfonatoprop-1-yl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methyl-5-methoxy-phenyl]azonaphthalene-1,5-disulfonate
421-950-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrasodium 3-amino-4-{[4-({4-fluoro-6-[phenyl(2-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
457-630-8 2041206-19-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrasodium 4,4'-bis{4-[4-(2-hydroxyethylamino)-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo}stilbene-2,2'-disulfonate
429-230-3 371921-41-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-(5-(4-chloro-6-(4-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonylanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazole-3-carboxylate
400-740-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-[4-chloro-6-(4-methyl-2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-(4,5-dimethyl-2-sulfophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
415-400-4 148878-22-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate (containing > 35% sodium chloride and sodium acetate)
400-510-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-[4-chloro-6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
400-690-7 85665-98-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrasodium 4-amino-3,6-bis[(2,5-dimethoxy-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
445-810-9 536737-09-4 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-(3-(2-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)ethylcarbamoyl)phenylazo)-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
404-320-5 116889-78-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-hydroxy-5-[4-[3-(2-sulfatoethanesulfonyl)phenylamino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino]-3-(1-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
413-070-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[4-[[4,6-bis[(3-sulfonatopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]naphthalene-1,3-disulfonate
428-480-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 8-benzamido-2-(5-(4-fluoro-6-(1-sulfonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonate
400-790-0 85665-97-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2-sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)
404-070-7 116912-62-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [7-(2,5-dihydroxy-KO2-7-sulfonato-6-[4-(2,5,6-trichloro-pyrimidin-4-ylamino)phenylazo]-(N1,N7-N)-1-naphthylazo)-8-hydroxy-KO8-naphthalene-1,3,5-trisulfonato(6-)]cuprate(II)
411-470-5 141048-13-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium dihydrogen 1,1''-dihydroxy-8,8''-[p-phenylbis(imino-{6-[4-(2-aminoethyl)piperazin-1-yl]}-1,3,5-triazine-4,2-diyl-imino)]bis(2,2'-azonaphthalene-1',3,6-trisulfonate)
420-350-1 172277-97-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium N,N'-(6,13-dichloro-4,11-bis(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-3,10-diylbis(iminoethylene))disuccinamate
402-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium, 2-[[1-hydroxy-8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate
442-250-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium-1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthrachinon-4-ylamino)-2,4,6-trimethyl-3-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)ethane
411-240-4 143683-23-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrazinc(2+)bis(hexacyanocobalt(3+))diacetate
440-060-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TFM3-1575U
471-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
THBP
447-000-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
428-650-4 153719-23-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Thiosulfuric acid(H2S2O3),S-[2-[[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]amino]-1-oxopropyl]amino]ethyl]ester, calcium salt (2:1)
446-480-9 34644-00-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
THIXATROL SR 100
402-620-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TI 435-Triazan
458-660-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TIC-A
432-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tin zinc oxide (SnZnO3)
405-290-6 12036-37-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tin zinc oxide (SnZnO3)
405-290-6 12036-37-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tin(II) bis(methanesulfonate)
401-640-7 53408-94-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium complexes of ethanol and 2-dimethylaminoethanol
437-420-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium complexes of ethanol and 2-dimethylaminoethanol
437-420-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium(4+) oxalate
403-260-7 31363-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, (S) - lactate polyethylene glycol triisopropanolamine ammonium complexes
410-660-5 1072830-14-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, [N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,3a,8a-.eta.)-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-s-indacen-1-yl]silanaminato(2-)-.kappa.N][1,2,3,4-.eta.)-1,3-pentadiene]-
433-370-0 210301-31-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
titanium, chromium, iron, zinc oxide
947-826-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
titanium, iron, aluminium oxide
947-825-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanylphtalocyanine
419-970-5 26201-32-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TIXOGEL VP-V
436-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TKP 50041
431-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TM-300
442-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCH
421-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCPO
431-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMIP
438-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMOCA
458-210-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMX 7
437-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOK-116
439-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOMP-MESYLAT
424-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Total Shale Oil Phenols
447-750-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOX
433-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOXEPYRON
453-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-236S
432-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-26
432-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP7450
437-710-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TPP-K
420-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TPS 15
415-790-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trade name: 3M(TM) NOVEC(TM) ENGINEERED FLUID HFE-7000
484-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trans 1,3-dichloropropene
431-460-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans,trans-4,4'-di-(1-propenyl)-trans-1,1'-bicyclohexane
434-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol, 7,7-dioxide
417-290-3 147086-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-(4-dodecyloxy-3-methoxystyryl)quinoline
400-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
406-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRANS-4-(CYCLOHEXANE-4'-ONE)1-P-TOLYL-CYCLOHEXANE
435-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydrochloride
419-160-1 90657-55-9 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-trifluoromethyl-(1,1'-bicyclohexyl)
453-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-5-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane
448-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-7,7'-dimethyl-(4H,4H')-(2,2')bi[benzo[1,4]thiazinylidene]-3,3'-dione
444-750-0 211387-26-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-N-methyl-2-styryl-[4'-aminomethine-(1-acetyl-1-(2-methoxyphenyl)acetamido)]pyridinium acetate
405-860-4 121315-16-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRANSLUZONE
424-860-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK
419-250-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 11
421-840-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 12
434-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 14
425-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 5
422-130-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 50A
429-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 8
433-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIACONTYLMETHYL DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER WITH STABILISERS
435-770-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triammonium 4-[2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-6-ylamino]benzene-1,3-disulfonate
461-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoate
432-270-4 221354-37-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZIN ST PINA
440-660-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE 133 - 38
438-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE B
415-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate
401-190-1 101200-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 125792-14-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRICHLOROSILANE
419-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRICLOPYR (TM) ETHYL ESTER
426-950-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide (1:1)
610-954-5 53075-09-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclopentylphosphine
423-150-2 7650-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
309-798-8 101012-97-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridecylamine, branched and linear
289-185-9 86089-17-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
435-230-4 101947-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethyl arsenate 427-700-2 15606-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 1-(3-aminophenyl)-1H-tetrazol-5-thiolate
433-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 4-(4-(3-(4-dimethylaminophenyl)prop-2-enylidene)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonate
403-560-8 109940-17-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium [N-((2-mercapto-1-oxopropyl)glycinate(2-))O,S]gold(1-)
414-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trifluoromethansulfonamide
431-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX 267
439-030-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX R-964
439-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisobutylchlorosilane
454-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium 1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
403-650-7 117409-78-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium bis(4-((4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-))chromate(3-)
414-290-5 149564-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium, 7-amino-2-[4-(3,5-dicarbonylphenylazo)-2,5-di(2-hydroxyethoxy)phenylazo] -1-hydroxy-3-napthalenesulfonate
432-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIMA
442-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trimagnesium(2+) bis((2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-5-oxo-4-(phosphonooxy)-2,5-dihydrofuran-3-olate)
423-710-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trimethylindium, adduct with 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane
441-590-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trioctylstannane
413-320-4 869-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide (1:1)
442-960-7 332350-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triphenylsulfonium nonafluorobutanesulfonate
477-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triphenylsulfonium triflate
432-340-4 66003-78-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tripropylammonium dihydrogenphosphate
433-700-3 35687-90-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)ammonium 3-acetoacetamido-4-methoxybenzenesulfonate
403-760-5 68030-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) 2-(acetyloxy)propane-1,2,3-tricarboxylate
205-617-0 144-15-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 7-{4-[4-(2-cyanoamino-4-hydroxy-6-oxidopyrimidin-5-ylazo)benzamido]-2-ethoxy-phenylazo}naphthalene-1,3-disulfonate
421-440-3 778583-04-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(7-halo-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroheteropolycycle-3-carboxylato-kO)europium
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)phenyl silane
411-340-8 52301-18-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(pentafluorophenyl)borane
414-000-7 1109-15-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(tetramethylammonium) 5-hydroxy-1-(4-sulphonatophenyl)-4-(4-sulphonatophenylazo)pyrazole-3-carboxylate
406-073-9 131013-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris[[]3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl] phosphate
413-060-1 19186-97-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium (1-(3-carboxylato-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-7-sulfonatonaphthalen-2-amido)nickel(II)
407-110-1 480445-87-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium (R)-2,5-dihydro-5-((R)-2-(hexadecanoyloxy)-1-hydro xyethyl)-4-oxido-2-oxo-3-furylphosphate
471-090-0 302345-18-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate
406-820-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 2-{α[2-hydroxy-3-[4-chloro-6-[4-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-5-sulfonatophenylazo]-benzylidenehydrazino}-4-sulfonatobenzoate, copper complex
423-770-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 3-[2-acetylamino-4-[4-chloro-6-[4-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylazo]naphthalene-1,5-disulfonate
427-710-7 215612-56-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5,6-dihydroxy-1,2,4-benzenetrisulfonate
400-970-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5-[[dihydroxy[(2-hydroxynitrosulfophenyl)azo]phenyl]azo]4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-2,7-naphthalenedisulfonate
405-071-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
411-770-6 136213-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
403-670-6 92408-46-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 5-{[4-chloro-6-(1-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonate
440-480-2 341026-59-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium [1,2'-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaphthalene)azo)-(4'-nitrobenzene)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((phenylcarbamoylprop-1'-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzene)diolato-O,O,N]chromate(III)
423-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [2-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-5-(b-sulfamoyl-c,d-sulfonatophthalocyanin-a-yl-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonylamino)benzoato(5-)]cuprate(II) where a=1,2,3,4 b=8,9,10,11 c=15,16,17,18 d=22,23,24,25
411-430-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']copper(II)
413-590-3 164058-22-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)
402-870-0 93952-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III)
400-810-8 106084-79-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium N-(3-propionato)-.sc.l.sc.-aspartate
422-090-4 172737-80-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRITON SP-140 SURFACTANT
432-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TSE-5 HCl
456-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TTP CYAN 1
405-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TW-257
434-150-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
U-CAT 5002
441-830-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-130
400-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-704
416-400-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-705
443-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-706
443-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER (STRIPPED)
414-350-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER N
420-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB 38757
439-760-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB-101528-1
436-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR 9
421-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR1
420-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR10
419-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR3
420-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR4
420-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,068
424-770-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,679
439-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,681
427-170-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-294,312
428-740-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-348,954
427-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-348,959
434-610-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-356,729
428-490-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-385,204
440-140-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-214
400-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-225
406-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-803
443-900-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UMTR1
420-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Uracross P 3307
420-990-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1