Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride
201-383-9 81-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-dichloroanthraquinone
201-420-9 82-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Styphnic acid
201-436-6 82-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-437-1 82-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
201-438-7 82-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylcarbamoyl chloride
201-450-2 83-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl phenylmalonate
201-456-5 83-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
201-458-6 83-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
201-460-7 83-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indan-1-one
201-470-1 83-33-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylindole
201-471-7 83-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxytoluic acid
201-473-8 83-40-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-o-xylene
201-474-3 83-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-6-nitrotoluene
201-475-9 83-42-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylprednisolone
201-476-4 83-43-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oic acid
201-478-5 83-44-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Riboflavin
201-507-1 83-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Orphenadrine
201-509-2 83-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
201-542-2 84-58-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexyl phthalate
DCHP
201-545-9 84-61-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2