Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydroxide
200-882-9 75-59-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromotrichloromethane
200-886-0 75-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromotrifluoromethane
200-887-6 75-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylamine
200-888-1 75-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-1,1-difluoroethane
200-891-8 75-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichlorodifluoromethane
200-893-9 75-71-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrafluoride
200-896-5 75-73-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanesulphonic acid
200-898-6 75-75-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylsilane
200-899-1 75-76-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(methyl)silane
200-902-6 75-79-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropionitrile
200-909-4 75-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(vinyl)silane
200-917-8 75-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pinacol
200-933-5 76-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perfluoroethane
200-939-8 76-16-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octafluoropropane
200-941-9 76-19-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bornan-2-one
200-945-0 76-22-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
200-955-5 76-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-nitropropan-1-ol
200-957-6 76-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2