Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 13 juli 2020. Database contains 22890 unique substances and contains information from 99900 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
L-valine
200-773-6 72-18-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-threonine
200-774-1 72-19-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-isoleucine
200-798-2 73-32-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Guanine
200-799-8 73-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Arginine
200-811-1 74-79-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methane
200-812-7 74-82-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromomethane
200-813-2 74-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethane
200-814-8 74-84-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Joint 10 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylene
200-816-9 74-86-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iodomethane
200-819-5 74-88-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iodomethane
200-819-5 74-88-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methylamine
200-820-0 74-89-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylamine
200-820-0 74-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogen cyanide
200-821-6 74-90-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanethiol
200-822-1 74-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethylamine--borane (1:1)
200-823-7 74-94-2 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Dimethylamine--borane (1:1)
200-823-7 74-94-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibromomethane
200-824-2 74-95-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromomethane
200-824-2 74-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromoethane
200-825-8 74-96-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromochloromethane
200-826-3 74-97-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromochloromethane
200-826-3 74-97-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane
200-827-9 74-98-6 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propyne
200-828-4 74-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroethane
200-830-5 75-00-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethane
200-830-5 75-00-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluoroethylene
200-832-6 75-02-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Iodoethane
200-833-1 75-03-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylamine
200-834-7 75-04-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetonitrile
200-835-2 75-05-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetonitrile
200-835-2 75-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanethiol
200-837-3 75-08-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2