Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(R)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
214-250-5 1117-61-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3,7-dimethyloct-6-enal
219-194-5 2385-77-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(1-hydroxyethyl)phenyl ethyl(methyl)carbamate
843-372-7 856408-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-[2-(phenylsulphonyl)ethyl]-1H-indole
921-685-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-[2-phenylsulphonyl)vinyl]-1H-indole
605-904-4 180637-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-chloropropane-1,2-diol
435-560-9 57090-45-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-cyclohexyl-2-hydroxypropionic acid
812-501-9 156469-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-phenyllactic acid
230-803-3 7326-19-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
430-760-2 219861-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-5-(2-((2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl)amino)propyl)-2-methoxybenzenesulfonamide (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
920-209-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide
419-800-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-5-Bromo-3-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1H-indol oxalate
846-313-3 1196663-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-5-isopropyl-2-methylcyclohexa-1,3-diene
224-167-6 4221-98-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-6-(isopropyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
224-957-0 4573-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-[[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]phenylacetic acid
264-133-8 63422-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-lactic acid
233-713-2 10326-41-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-methyl(α-methylphenethyl)ammonium [R-(R*,R*)]-hydrogen tartrate
298-036-7 93777-08-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-Methyl-2-fluoropropanoate
478-990-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-p-mentha-1,8-diene
227-813-5 5989-27-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-quinuclidin-3-ol
246-857-6 25333-42-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-quinuclidin-3-ol
246-857-6 25333-42-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-α-aminocyclohexa-1,4-diene-1-acetic acid
247-999-1 26774-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-α-phenylethylammonium (-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate
418-570-8 25383-07-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-β-aminophenethyl alcohol
260-287-5 56613-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R*,S*)-(±)-α-[1-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride
205-153-9 134-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R,R)-(-)-butane-2,3-diol
246-186-9 24347-58-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(R,S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
421-830-3 49805-30-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
430-780-1 103146-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hemisulfate
430-790-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R,S)-5-cyclohexyl-2-methyl-pentan-1-ol
700-146-1 1141487-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(RS)-2-methylbutyryl chloride
260-787-3 57526-28-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(RS)-N-(3-ethoxypropyl)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamide
416-510-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S) (2Z,4E)-4-carboxy-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoic acid disodium salt
918-890-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
425-090-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
425-090-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic salt
600-817-8 1073145-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzenecarbothioate
257-581-0 51988-14-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-1,2-epoxypropane
240-241-0 16088-62-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
700-699-9 877397-65-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-1-(4-Ethoxybenzyl)-3-azapentane-1,5-diaminedihydrochlorid
606-947-1 221640-21-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-1-[3-(acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline
265-250-7 64838-55-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-ene-1-acetaldehyde
245-846-3 23727-15-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,2,4-trimethylpyrrolidine hydrochloride
943-629-4 1897428-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
410-860-2 79815-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
600-715-3 106092-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropiononitrile monohydrochloride
219-823-3 2544-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-amino-5-methoxytetralin hydrochloride
611-645-8 58349-17-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-Amino-6-propionylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
600-709-0 106006-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-Amino-butylacetamide
615-935-5 7324-11-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2