Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
D,L- Menthol / D,L-Isomenthol
947-851-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L-DIETHYL TARTRATE
629-770-1 57968-71-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
241-240-8 17199-29-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucitol monolaurate
247-888-8 26657-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucitol, 1-deoxy-1-[methyl(1-oxononyl)amino]-
617-694-1 85261-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides, 2-hydroxy-3-sulfopropyl ethers, sodium salts
830-086-2 742087-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates
941-129-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-pentose, oligomeric, C14 and C18 alkyl glycosides
940-643-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DCNS 170 (Hydrolysed)
481-930-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-1,1,7-trimethyl-3a,7-methano-3aH-cyclopentacyclooct-3-yl formate
261-118-8 58096-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-2-naphthyl acetate
234-054-3 10519-11-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydrospiro[furan-2(3H),5'-[4,7]methano[5H]indene]
270-887-9 68480-11-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol, acetylated
939-633-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
271-516-3 68583-51-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl 2-ethylhexanoate
298-078-6 93777-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl acetate
203-942-2 112-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyltrimethoxysilane
422-350-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(µ-2,2´,2´´-nitrilotris(ethanol)-diperchlorato)dinatrium
605-047-6 156157-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl dicarbonate
246-240-1 24424-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl α,α,α',α'-tetramethyl-(p-phenylenedimethylene) diperoxide
220-479-1 2781-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkyl phosphinic acid
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium titanium pentaoxide
234-456-9 12004-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium tris[4-hydroxy-3-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalenesulphonate]
281-848-0 84041-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium 5-(hexylsulfonyl)-2-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]heterocycle-6-yl]amino}benzenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium dihydroxybis[lactato(2-)-O1,O2]titanate(2-)
265-409-0 65104-06-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium phthalate
208-341-9 523-24-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium sodium hexakis(nitrito-N)rhodate
264-713-0 64164-17-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium tartrate
221-618-9 3164-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diarsenic triselenide 215-119-5 1303-36-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-one
218-737-3 2222-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl sulphoxide
210-668-7 621-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl trithiocarbonate
460-390-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyldimethylammonium chloride
202-903-7 100-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromodibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione
215-363-2 1324-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromopyranthrene-8,16-dione
215-374-2 1324-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutoxy(dimethyl)silane
216-467-0 1591-02-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
217-192-9 1770-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl carbonate
208-816-0 542-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutylbis(dodecylthio)stannane
214-688-7 1185-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicadmium tin tetraoxide
700-126-2 12185-56-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trioxide
215-718-1 1345-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trisulphide
234-603-7 12014-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
254-100-6 38720-66-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane
253-930-6 38436-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Didysprosium trioxide
215-164-0 1308-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
221-391-6 3084-40-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1