Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trisodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-5-oxo-4-(phosphonooxy)-2,5-dihydrofuran-3-olate
425-180-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-5-oxo-4-(phosphonooxy)-2,5-dihydrofuran-3-olate
425-180-1 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium (2S)-2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
948-778-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (R)-2,5-dihydro-5-((R)-2-(hexadecanoyloxy)-1-hydro xyethyl)-4-oxido-2-oxo-3-furylphosphate
471-090-0 302345-18-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium ({3-[(carboxylatomethyl)amino]propyl}{3-[(carboxylatomethyl)(C16-18, C18 unsat alkyl)amino]propyl}amino)acetate
825-518-1 2060541-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate
220-036-2 2611-82-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
277-040-2 72927-99-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate
406-820-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 2,4-diamino-3,5-bis-[4-(2-sulfonatoethoxy)sulfonyl)phenylazo]benzenesulfonate
423-970-0 182926-43-8 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]-5-methoxybenzene-1,4-disulfonate
617-712-8 85448-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]benzene-1,4-disulfonate
694-906-9 1363332-65-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
694-989-1 41131-49-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
243-717-6 20298-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
274-410-5 70210-13-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
274-700-1 70616-89-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[bis(carboxylatomethyl)amino]propanoate
423-270-5 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-{α[2-hydroxy-3-[4-chloro-6-[4-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-5-sulfonatophenylazo]-benzylidenehydrazino}-4-sulfonatobenzoate, copper complex
423-770-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 3-[2-acetylamino-4-[4-chloro-6-[4-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylazo]naphthalene-1,5-disulfonate
427-710-7 215612-56-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
228-327-6 6227-20-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 3-[{3-[bis(2-carboxylatoethyl)amino]propyl}(C12-18-(even numbered) and C18-(unsaturated) alkyl)amino]propanoate
701-354-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[(E)-(4-amino-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
691-746-1 220380-44-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
213-022-2 915-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
278-108-4 75199-00-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
256-692-1 50662-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
279-093-7 79135-92-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5,5'-[(2-sulphonato-1,4-phenylene)bis(azo)]bis(salicylate)
276-501-5 72230-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5,6-dihydroxy-1,2,4-benzenetrisulfonate
400-970-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate
276-704-9 72496-92-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulphonato-1-anthryl)amino]-2-sulphonatophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]salicylate
229-309-0 6471-09-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
281-866-9 84045-65-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
276-911-4 72829-25-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
277-616-3 73816-74-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
274-417-3 70210-20-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-504-3 93941-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2