Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, sodium salt
204-886-1 128-44-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane
459-990-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane
459-990-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane
203-977-3 112-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(hexyloxy)-4-tritylbenzene
806-924-8 1391350-92-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis[2-(1,1,2-trifluoro-2-heptafluoropropyloxy-ethylsulfany)-ethoxycarbonyl]-ethanesulfonate sodium salt
944-870-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-diisononyl ester
431-890-2 166412-78-8 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Diaminotoluene, ethoxylated and propoxylated.
614-144-2 67800-94-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
219-094-1 2356-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloroethane
203-458-1 107-06-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methoxy-6-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
937-712-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers
500-051-3 26780-96-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-carboxylic acid
239-827-9 15733-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-5-nitro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-254-4 932-64-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-5-[[3-[(phenylsulphonyl)oxy]phenyl]azo]nicotinonitrile
261-693-5 59312-61-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethoxyethane
203-794-9 110-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethyl-3-propyl imidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
805-807-9 169051-76-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethylimidazole
217-101-2 1739-84-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-diphenoxyethane
203-224-9 104-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-epoxybutane
203-438-2 106-88-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with glycidyl tolyl ether
282-199-6 84144-79-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-{3-(trimethoxysilyl)propyl}-,N-{(ethenylphenyl)methyl}derivate,hydrochlorides
605-620-0 171869-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Naphtoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid) esters with 4,6-bis(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)-1,3-dihydroxybenzene
433-990-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3'-Bipyridinium, 5'-[[4-[[4-[(1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo[1,3'-bipyridinium]-5'-yl)azo]benzoyl]amino]phenyl]azo]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2)
278-130-4 75214-63-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiane 2,2-dioxide
214-022-5 1073-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide
600-809-4 1072-53-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyltrisiloxane
223-620-5 3982-82-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-3H-indolium chloride
259-858-1 55850-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)vinyl]-3H-indolium chloride
225-097-9 4657-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium chloride
268-750-3 68134-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium methyl sulphate
277-232-6 73019-09-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine
259-393-4 54914-37-3 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethylnorbornan-2-one
232-107-5 7787-20-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
201-072-8 77-95-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran
214-946-9 1222-05-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
245-890-3 23787-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione, 5-(tert-dodecyldithio)-
813-543-0 73984-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol
214-014-1 1072-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-dodecanethiol
939-692-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol
293-927-7 91648-65-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, copper(2+) salt (2:3)
813-272-8 309721-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
213-834-7 1025-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1