Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 mei 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich 271-090-9 68515-48-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich 271-091-4 68515-49-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched and linear alkyl esters
271-085-1 68515-43-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
220-120-9 2634-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, sodium salt
204-886-1 128-44-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane
459-990-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane
459-990-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane
459-990-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane
203-952-7 112-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane
203-977-3 112-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(3-methylphenoxy)ethane
402-730-9 54914-85-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-bis(chloromethyl)benzene
210-291-8 612-12-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-bis(hexyloxy)-4-tritylbenzene
806-924-8 1391350-92-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(phenoxymethyl)benzene
428-620-0 10403-74-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-bis(vinylsulfonylacetamido)ethane
404-790-1 66710-66-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Bis-[4-{3-(4-methoxy-phenylazo)-4-hydroxy-naphthtalenyl-amino}-6-fluoro-[1,3,5]triazine-2-ylamino]-alkane, polysulfo-, Na-salt
415-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Bis[2-(1,1,2-trifluoro-2-heptafluoropropyloxy-ethylsulfany)-ethoxycarbonyl]-ethanesulfonate sodium salt
944-870-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis[4-fluoro-6-{4-sulfo-5-(2-(4-sulfonaphtalene-3-ylazo)-1-hydroxy-3,6-disulfo-8-aminonaphthalene-7-ylazo)phenylamino}-1,3,5-triazin-2-ylamino]ethane;x-sodium, y-potassium salts x = 7,755 y = 0,245
417-610-1 155522-09-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-diisononyl ester
431-890-2 166412-78-8 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, mono[2-[2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester, polymer with octahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate
458-830-8 817203-49-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Diaminotoluene, ethoxylated and propoxylated.
614-144-2 67800-94-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
211-550-8 661-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3,3-dimethylbutane
613-415-2 640-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
219-094-1 2356-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-1-[difluoro(trifluoromethoxy)methoxy]-1,2,2-trifluoroethane,
618-014-6 874288-98-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-3-nitrobenzene
221-717-7 3209-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-(trichloromethyl)benzene
235-869-7 13014-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
202-764-2 99-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloroethane
203-458-1 107-06-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diethoxybenzene
218-089-1 2050-46-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methoxy-6-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
937-712-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methylbenzene
442-630-2 3828-49-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-difluoro-4-nitrobenzene
206-718-2 369-34-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers
500-051-3 26780-96-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-carboxylic acid
239-827-9 15733-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-carboxylic acid
239-827-9 15733-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2