Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 mei 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetradecaaluminium tetrastrontium pentacosaoxide, dysprosium and europium doped
700-697-8 264145-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene, dimers, hydrogenated
701-321-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene
214-306-9 1120-36-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene
214-306-9 1120-36-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracycline hydrochloride
200-593-8 64-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracycline
200-481-9 60-54-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracosanol
208-043-9 506-51-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracopper hexahydroxide sulphate
215-582-3 1333-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloroethylene
204-825-9 127-18-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorodecaoxide
420-970-2 92047-76-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachlorobis(4-cymene)diruthenium(II)
435-530-5 52462-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachloroauric acid
240-948-4 16903-35-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-μ-hydroxy(μ-methacrylato-O:O')dichromium
239-147-2 15096-41-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylurea
224-929-8 4559-86-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutyltin
215-960-8 1461-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylthioperoxydicarbamic acid
216-652-6 1634-02-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydroxide
238-528-0 14518-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydrogen difluoride
471-140-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium chloride
218-964-8 2304-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium bromide
221-487-8 3115-68-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium acetate
250-139-8 30345-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
251-658-2 33725-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium iodide
206-220-5 311-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydroxide
218-147-6 2052-49-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium butyltriphenylborate
418-080-4 120307-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate
431-370-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium acetate
234-101-8 10534-59-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabutylammonium 2-amino-6-iodopurinate
424-710-9 156126-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabromophthalic anhydride
211-185-4 632-79-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabismuth triorthosilicate
810-509-7 14708-87-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraammonium hexamolybdate
235-650-6 12411-64-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate
245-022-3 22473-78-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium decachloro-μ-oxodiruthenate(4-)
286-924-7 85392-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium 5-(4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo)-6-sulfonato-1-naphthylazo)isophthalate
405-130-5 128351-36-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate
418-520-5 183130-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminopalladium sulfate
426-980-3 13601-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2