Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 mei 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

Infinite



Uses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trimanganese tetraoxide
215-266-5 1317-35-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimebutine
254-309-2 39133-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimetazidine
225-690-2 5011-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
251-995-5 34396-03-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
242-272-5 18395-30-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
288-657-1 85857-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctadecylsilane
221-339-2 3069-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctylsilane
221-338-7 3069-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyphenylsilane
221-066-9 2996-92-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxysilane
219-637-2 2487-90-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxyvinylsilane
220-449-8 2768-02-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
219-547-3 2459-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl citrate
216-449-2 1587-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthobenzoate
211-897-5 707-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl phosphate
208-144-8 512-56-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl phosphite
204-471-5 121-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl phosphonoacetate
227-663-0 5927-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl(octadecyloxy)silane
242-554-8 18748-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammonium methyl sulphate
304-990-8 94313-91-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxoallyl)amino]propylammonium chloride
256-181-3 45021-77-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl[2-(phosphonooxy)ethyl]ammonium chloride, calcium salt (1:1)
225-403-0 4826-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylaluminium
200-853-0 75-24-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylamine, N-oxide
214-675-6 1184-78-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylammonium chloride
209-810-0 593-81-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylenediamine
203-702-7 109-76-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylgallium
215-897-6 1445-79-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylindium
222-200-9 3385-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium bromide
214-294-5 1120-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium chloride
203-929-1 112-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylolpropane, mixed triesters with decanoic, heptanoic, octanoic, and 3,5,5-trimethylhexanoic acids
946-440-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloxosulphonium chloride
225-724-6 5034-06-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyloxosulphonium iodide
217-204-2 1774-47-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilane
213-603-0 993-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
247-103-9 25561-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
248-565-4 27607-77-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylvinylsilane
212-042-9 754-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimipramine
212-008-3 739-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimorpholinophosphine oxide
224-662-7 4441-12-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinickel dicitrate
227-873-2 6018-92-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trinickel disulphide
234-829-6 12035-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
201-877-4 89-04-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2