Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 mei 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazolium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:1)
680-002-1 145022-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluor-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
620-455-4 524709-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluorphenylboric acid
476-720-8 768-35-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-313-2 6471-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
229-245-3 6448-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxypropiononitrile
203-704-8 109-78-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methoxyacetophenone
209-573-3 586-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
812-907-6 34989-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,3-butanediol-1-ethylate
816-856-0 5205-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-isobutylbutyl acetate
233-588-4 10250-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine
214-463-3 1131-18-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)azo]thiazolium chloride
255-785-4 42373-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenal
203-527-6 107-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenyl salicylate
271-434-8 68555-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-4-phenylbutan-2-ol
260-398-9 56836-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-5-propylcyclohex-2-enone
223-069-0 3720-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Methyl-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
700-420-0 7605-52-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylcyclopentadecan-1-one
208-795-8 541-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, reaction products with 2-propyn-1-ol
271-889-2 68611-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenoxybenzylic alcohol
237-525-1 13826-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxa-s-indacen-2,6-dione
413-330-9 134724-55-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionic acid
207-924-5 501-52-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionyl chloride
211-443-6 645-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl acetate
204-569-8 122-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl benzoate
611-930-7 60045-26-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{2-[2-(3-azaniumylpropoxy)ethoxy]ethoxy}propan-1-aminium di[(2Z)-3-carboxyprop-2-enoate]
818-033-1 1629579-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octahydro-4,9:5,8-dimethano-1H-benz[f]indene
230-512-1 7158-25-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-indene
258-296-4 53018-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-, 4-[(4-C7-17-branched alkylphenyl)azo] derivs.
307-585-4 97660-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-methanol
936-118-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4',4'''-azobis[N-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide]
235-436-2 12227-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
209-876-0 596-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-anilinotoluene-4-sulphonanilide
202-902-1 100-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-chloro-2',5'-dimethoxyacetoacetanilide
224-638-6 4433-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-cyanoacetophenone
215-885-0 1443-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-sulphamoylacetanilide
204-486-7 121-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4',4''-triaminotrityl alcohol
207-395-0 467-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2