Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 mei 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,4,4-tetramethylbutane-1,4-diyl bis(2-ethylperoxyhexanoate)
235-935-5 13052-09-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
222-613-4 3555-47-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
218-320-6 2116-84-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-bis(methylthio)-2-nitroethylene
237-108-4 13623-94-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dichloroacetone
208-175-7 513-88-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dichloroethylene
200-864-0 75-35-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-diethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene
231-323-7 7492-66-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-diethoxyethane
203-310-6 105-57-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-diethoxyethane
203-310-6 105-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-difluoroethane
200-866-1 75-37-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-difluoroethylene
200-867-7 75-38-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxy-2-methylpropane
815-376-9 41632-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethoxy-2-phenylethane
202-945-6 101-48-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxyacetone
228-735-4 6342-56-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethoxycyclododecane
213-448-9 950-33-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxyethane
208-589-8 534-15-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxyoctane
233-018-4 10022-28-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxytrimethylamine
225-063-3 4637-24-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxytrimethylamine
225-063-3 4637-24-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethyl-N,N'-bis(1-methylpropyl)silanediamine
298-130-8 93777-98-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethylheptanethiol
246-896-9 25360-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethylprop-3-ynylamine
221-029-7 2978-58-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethylprop-3-ynylamine
221-029-7 2978-58-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethylurea
209-957-0 598-94-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-diphenylethylene
208-482-6 530-48-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dipropoxyethane
203-335-2 105-82-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,10-decanediyl bismethacrylate
229-745-1 6701-13-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,10-decanediyl diacrylate
235-922-4 13048-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,10-dibromodecane
223-871-0 4101-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,10-dichlorodecane
218-489-6 2162-98-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,10-dichlorodecane
218-489-6 2162-98-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,10-diiododecane
240-415-6 16355-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,12-bis (diisopropyl phosphoryl) dodecane
919-645-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,12-dibromododecane
222-096-5 3344-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,12-dodecanediyl bismethacrylate
276-900-4 72829-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,18-octadecanedioic acid
442-490-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1’-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol, butane-1,3-diol and propylene glycol
941-496-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-ol
219-292-8 2403-89-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-2,4a,5,8a-tetramethyl-1-naphthyl formate
265-742-1 65405-72-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
240-838-6 16808-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, tetramethyl ester, reaction products with 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol and β,β,β',β'-tetramethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diethanol
287-947-5 85631-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine
218-712-7 2217-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethylquinoline
224-791-9 4497-58-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
202-050-0 91-21-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
208-459-0 529-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
208-460-6 529-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
204-340-2 119-64-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
611-399-1 56536-96-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydroquinoline
211-237-6 635-46-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2